Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.

 

Mời quý vị quan tâm vị trí tuyển dụng, tải thông báo gốc tại đây: Thông báo tuyển dụng