Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trong tháng 6/2021, các Nhóm hộ quản lý rừng cộng đồng thuộc xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững cho cộng đồng. Hoạt động được sự tư vấn từ Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Được sự tư vấn của cán bộ CRD, các Nhóm hộ quản lý rừng cộng đồng của xã Thượng Lộ đã thực hiện xây dựng 12 Phương án quản lý rừng bền vững trong giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ vào kết quả rà soát hiện trạng rừng, các Ban quản lý rừng cộng đồng đã cùng với các thành viên tham gia quản lý rừng tổ chức xây dựng Phương án.  Các thành viên đã thảo luận và lựa chọn được những hoạt động phù hợp với điều kiện lập địa của mỗi khu vực rừng, phù hợp với năng lực thực hiện của cộng đồng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Phổ biến Phương án quản lý rừng bền vững tại Nhóm 5 thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông

Ông Vương Văn Gã, trưởng Ban quản lý rừng cộng đồng Nhóm 6 cho biết: “Phương án quản lý rừng bền vững do cộng đồng tự xây dựng nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong 5 năm. Đây là cơ sở để hàng năm các Nhóm hộ quản lý rừng lập kế hoạch triển khai các hoạt động quản lý rừng cộng đồng. Đồng thời cũng là cơ sở để chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ và giám sát hoạt động quản lý rừng của cộng đồng ”.

Sau khi 12 Phương án được cộng đồng thông qua và phê duyệt, các Ban quản lý rừng cộng đồng đã tổ chức phổ biến cho các thành viên tham gia quản lý rừng. Việc phổ biến các Phương án nhằm giúp cho các thành viên biết và hiểu rõ các hoạt động sẽ được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.  

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” do Tổ chức hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ.  Dự án được điều phối bởi Quỹ Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam với sự đồng thực hiện của CRD và Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phan Văn Hùng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung