Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Tháng 8/2023 vừa qua, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã bắt đầu triển khai dự án “Phòng chống Phân biệt đối xử và bạo lực dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới (SOGIE)” do Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI), Đại sứ quán Canada tài trợ.

Dự án được thực hiện tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam từ tháng 8/2023 đến tháng 2/2024 với mục tiêu góp phần xóa bỏ phân biệt đối xử và bạo lực liên quan đến SOGIE tại thành phố Tam Kỳ. Các mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm: (1) Nâng cao nhận thức của học sinh về Xu hướng tính dục, bản dạng giới, biểu hiện giới (SOGIE) và Bạo lực trên cơ sở giới (GBV); (2) Nâng cao kiến thức và kỹ năng của giáo viên để có thể hỗ trợ học sinh đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT); và (3) Thúc đẩy phát triển các chính sách và hoạt động tại trường học nhằm hỗ trợ và hòa nhập cộng đồng LGBT.

Đại diện UBND Thành phố Tam Kỳ và đại diện CRD tại buổi làm việc

Cũng trong tháng 8 vừa qua, CRD đã làm việc với UBND Thành phố Tam Kỳ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Tam Kỳ để thảo luận và thống nhất về việc phối hợp thực hiện các hoạt động dự án. Theo đó, trong thời gian tới, Dự án sẽ triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về SOGIE và GBV, hỗ trợ thực hiện các hoạt động truyền thông, ngoại khóa, hội thảo chuyên đề, đối thoại học đường về chấm dứt sự phân biệt đối xử và bắt nạt liên quan đến SOGIE trong nhà trường, và tổ chức diễn đàn giữa các bên liên quan để chia sẻ những thực hành tốt về trường học thân thiện với học sinh LGBT, từ đó hướng tới xây dựng một môi trường học đường an toàn và hòa nhập cho học sinh LGBT.