Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.

Mô hình hiệu quả từ Dự án trồng sen trên đất lúa kém hiệu quả tại Phú Yên do Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế làm tư vấn được xuất bản trên trang web khu vực của UNWOMEN dành cho châu Á và Thái Bình Dương qua câu chuyện của người phụ nữ nông dân Trần Thị Mỹ Linh.

Ảnh: UNWOMEN

“Khi Trần Thị Mỹ Linh, một phụ nữ nông thôn 51 tuổi lần đầu tiên nói rằng chị sẽ thay thế ruộng lúa của mình bằng cánh đồng sen”, trích từ bài viết “Tăng cường sinh kế cho phụ nữ và khả năng chống chịu của thiên tai và biến đổi khí hậu ở Việt Nam”, trích từ UNWOMEN.

Mời quý vị và các bạn quan tâm thông tin đọc tiếp bài viết tại đường link sau: 

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/1/feature–womens-livelihoods-and-resilience-in-viet-nam?fbclid=IwAR1KUItpJCcOapJZYibVzx-hamxjctY47-6zBPyH-J5CCDQ4q1JiGTrWwrk