Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ngày 24/5, Câu lạc bộ “Cha mẹ tốt” xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã tổ chức buổi sinh hoạt  về chủ đề tuyên truyền, vận động bảo vệ trẻ em tránh bị bạo hành tại gia đình và vấn đề thực hiện công tác phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn thôn và xã.

Thành viên Câu lạc bộ đã phản ánh kịp thời những gia đình thường có dấu hiệu sử dụng trừng phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ em, áp dụng phương pháp giáo dục con còn sai. Tại đây, Câu lạc bộ cũng đã thảo luận và định hướng lập kế hoạch hoạt động công tác tuyên truyền bảo vệ trẻ em nhằm phổ biến rộng rãi đến các Đoàn thể trên địa bàn xã (kế hoạch đã đề xuất qua Hội Phụ nữ và UBND xã.

Bên cạnh đó, tại buổi sinh hoạt, các thành viên cũng được thông tin những kết quả đáng mừng đối với công tác phòng chống đại dịch Covid 19, kế hoạch tham quan học tập hè tại Hải Lăng (Quảng Trị) trong mùa hè năm 2020

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội về quản trị Quyền Trẻ em do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SCI) tài trợ và sự thực hiện của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thực hiện.