Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Từ ngày 13-15 tháng 9, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” (dự án BMZ) tổ chức tập huấn lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh cho người hưởng lợi của dự án. Hoạt động do Hội phụ nữ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thực hiện với sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD).

Dự án đã tổ chức 6 lớp tập huấn với tổng cộng 114 người. Thành phần tham dự là thành viên của các nhóm chăn nuôi, tổ hợp tác và hợp tác xã tại các xã Tà Pơơ, Tà Bhing, Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Hoạt động này nhằm mục đích nâng cao năng lực về phát triển sản xuất, kinh doanh cho người hưởng lợi tại các xã dự án. Thông qua hoạt động này, các học viên sẽ áp dụng các kỹ năng và kiến thức học được vào sản xuất và kinh doanh. Họ cũng sẽ hỗ trợ cho các thành viên khác trong nhóm để cùng nhau phát triển chuỗi giá trị heo đen để có doanh thu cao hơn.

Toàn cảnh lớp tập huấn tại xã Cà Dy

Tại mỗi lớp tập huấn, các học viên đã được cung cấp nhiều kiến thức cơ bản và đã vận dụng các kiến thức này vào các bài tập thực hành về sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ thị heo đen. Một số nội dung học viên rất thích thú như: Ý tưởng sản xuất, kinh doanh; xác định khách hàng, xác định đối thủ cạnh tranh; kế hoạch sản xuất kinh doanh; và các bước Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tập huấn viên hướng dẫn thảo luận nhóm tại xã Tà Bhing

Học viên thảo luận nhóm tại xã Tà Bhing

Kết thúc lớp tập huấn, 100% học viên cho rằng họ đã nắm vững được các kiến thức và phương pháp lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhất là phần hoạch toán trong sản xuất và kinh doanh. Đây là các lớp học cuối cùng và tiếp nối của chuỗi 30 lớp tập huấn về nghiên cứu thị trường, chuỗi giá trị và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho người dân.

Học viên thuyết trình tại xã Cà Dy

Hoạt động tập huấn này nằm trong khuôn khổ dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên Bang Đức (BMZ) và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức (WVD) tài trợ./.

Võ Chí Tiến

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung