Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Từ ngày 23 đến 25 tháng 12, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” (dự án BMZ) tổ chức 05 lớp tập huấn nghiên cứu thị trường cho người dân tại các xã Cà Dy, Chà Vàl, Tà Bhing, Tà Pơơ và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam). Hoạt động do Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chủ trì tổ chức.

 Toàn cảnh lớp tập huấn tại xã Tà Pơơ

Tham gia tập huấn các lớp có khoảng 120 người hưởng lợi là cán bộ địa phương, nông dân nòng cốt, thành viên tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh của 5 tổ và những người có ham muốn kinh doanh thuộc xã các Cà Dy, Chà Vàl, Tà Bhing, Tà Pơơ và thị trấn Thạnh Mỹ.

Học viên thuyết trình tại xã Tà Bhing

Học viên lớp tập huấn thảo luận nhóm tại xã Chà Vàl

Tại mỗi lớp tập huấn, các báo cáo viên và cán bộ CRD cung cấp các kiến thức và huấn luyện kỹ năng về nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm thịt heo đen địa phương như: thị trường là gì, các yếu tố cần nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thị trường bằng cách nào, xác định phân khúc thị trường, …

Sau mỗi lớp tập huấn, Ban quản lý tổ hợp tác (Tổ trưởng, tổ phó, kế toán, thủ quỹ và thư ký) đã tổ chức ra mắt trước các thành viên và cán bộ của xã có mặt tại lớp tập huấn.

 Ra mắt Ban quản lý tổ hợp tác kinh doanh tại xã Chà Vàl

Các tổ hợp tác cũng đã liệt kê nhu cầu một số dụng cụ, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ như: Tủ đông, tủ mát (tủ bảo ôn), máy hút chân không, cân, … Căn cứ và phương án kinh doanh và đóng góp của các bên, dự án BMZ sẽ làm việc với các bên liên quan, xem xét hỗ trợ một số dụng cụ, thiết bị để các tổ hợp tác triển khai hoạt động sản xuất, kinh doang theo phương án của mình. Đây là hoạt động sẽ tiếp nối sau chuỗi 03 khóa tập huấn về chuỗi giá trị, nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho người dân.

Các hoạt động và lớp tập huấn này nằm trong chuỗi hoạt động dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên Bang Đức (BMZ) và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức (WVD) tài trợ thực hiện./.