Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trong tháng 10, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức 8 lớp tập huấn Phát triển Chuỗi giá trị địa phương cho người nghèo tại các xã Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam).

Hướng dẫn tại xã Cà Dy

Tham gia các lớp tập huấn có khoảng 200 người hưởng lợi gồm các cán bộ địa phương và nông dân nòng cốt của 21 nhóm chăn nuôi thuộc xã Cà Dy, xã Tà Bhing, xã Tà Pơơ và thị trấn Thạnh Mỹ.

Học viên thuyết trình tại lớp tập huấn ở xã Cà Dy

Thảo luận nhóm tại lớp tập huấn tại xã Cà Dy

Tập huấn tại thị trấn Thạnh Mỹ 

Tại các khóa tập huấn này, báo cáo viên, cố vấn chuyên môn và cán bộ của CRD đã cung cấp một số kiến thức và kỹ năng thực hành về phát triển chuỗi giá trị cho các sản phẩm tại địa phương như: Tổng quan về phân tích chuỗi giá trị có lồng ghép giới; Các bước phân tích chuỗi giá trị; viết báo cáo phân tích chuỗi giá trị, … Dự kiến, dự án sẽ tiếp tục triển khai 2 lớp tập huấn tiếp theo tại xã Chà Val vào đầu tháng 11. Đây là hoạt động tiếp nối sau khóa tập huấn cho tập huấn viên về Phát triển Chuỗi giá trị.

Các lớp tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động của dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số”  do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức (WVD) tài trợ thực hiện.