Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Hoạt động vừa diễn ra tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình do Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm Huế tổ chức thông qua dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” từ ngày 1 – 6/7.

Các học viên thảo luận kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai

Tổng cộng có 30 người tham gia hoạt động này, trong đó 15 thành viên thuộc nhóm cộng đồng và 15 thành viên còn lại là nhóm Hỗ trợ kỹ thuật cấp xã gồm: Đại diện UBND xã, các đoàn thể, tổ chức xã hội, cán bộ Văn phòng, Địa chính, Văn hóa, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc và đại diện trường học.

Những mong đợi của học viên đã đạt được

03 ngày tập huấn đầu, các học viên đã hiểu được các kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng bến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng; nhận diện nhà ở an toàn trước thiên tai; phương pháp quản lý rừng ngập mặn bền vững; và công cụ đánh giá rủi ro thiên tai, rủi ro khí hậu tại cộng đồng địa phương có sự tham gia. Ngay sau tập huấn, tất cả các tham dự viên đã cùng với cộng đồng thực hiện việc đánh giá rủi ro thiên tai, rủi ro khí hậu tại các thôn và xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu của xã dựa vào cộng đồng. Hoạt động nhằm giúp cộng đồng tăng cường khả năng tiếp cận các dữ liệu về tổn thất và thiệt hại do thiên tai cũng như do biến đổi khí hậu trên địa bàn.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm

Hoạt động được tài trợ bởi Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).