Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Đại học Nông Lâm Huế là tổ chức phi chính phủ địa phương. CRD có nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận động chính sách để nâng cao năng lực cho người dân, xã hội dân sự, tổ chức cộng đồng và cán bộ địa phương về nông nghiệp và nông thôn nhằm cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh dân chủ và công bằng xã hội.

Hình minh họa, nguồn: Internet

Hiện nay, CRD đang cần tuyển một Tư vấn có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm phù hợp giúp CRD rà soát hiện trạng, hướng dẫn và áp dụng Công nghệ thông tin vào việc quản trị của tổ chức.

Thông báo này nhằm gia hạn thêm thời gian nộp hồ sơ dự tuyển tư vấn rà soát, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị tổ chức và chuyển đổi hệ thống từ G-Suite qua Microsoft Office 365

Thời gian thực hiện: 15/9-15/10/2019

Hạn cuối nộp hồ sơ :05/9/2019

  Cá nhân quan tâm vui lòng gửi: (1) Email bày tỏ quan tâm với vị trị tuyển dụng; (2) bản đề xuất và kế hoạch công việc; (3) mức tài chính mong đợi; (4) Lý lịch khoa học của cá nhân đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org vàtienvc@crdvietnam.org (Mr. Võ Chí Tiến).

Kính mời quý vị quan tâm vị trí dự tuyển tải file đính kèm tại đây: ToR_Ung dung CNTT vao quan tri to chuc – Thong bao gia han