Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Ảnh nguồn: Internet

Tiêu đề Tuyển tư vấn thực hiện một số hoạt động xây dựng năng lực cho Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)
Địa điểm thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

102 Phùng Hưng, Huế, Thừa Thiên Huế

Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)
Thời gian thực hiện Từ 20/4-30/10/2019
Hạn nộp hồ sơ Trước ngày 22/4/2019

Cách nộp hồ sơ quan tâm
Tổ chức, nhóm chuyên gia quan tâm vui lòng gửi email bày tỏ quan tâm, bản đề xuất kỹ thuật, tài chính và gửi kèm báo cáo năng lực của tổ chức hoặc CV nhóm chuyên gia đến dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em-giai đoạn 2” thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) theo địa chỉ email: office@crdvietnam.organhdl@crdvietnam.org (Ms. Đặng Thị Lan Anh).

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ms. Đặng Thị Lan Anh

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: 0935369963l: anhdl@crdvietnam.org

Mời quý vị và các bạn quan tâm tải file TOR chi tiết tại đây: CRD_OCD_TOR_Nhom hoat dong ve chien luoc_final (1)