Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trong tháng 08 và đầu tháng 9, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã phối hợp với Ban quản lý dự án các xã và thị trấn tổ chức 9 đợt truyền thông về giới thiệu dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” (dự án BMZ) và phòng ngừa bệnh dịch Tả lợn Châu Phi tại các xã Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Có 150 người hưởng lợi đã tham gia các cuộc truyền thông này. Họ là đại diện cho các hộ hưởng lợi trực tiếp của dự án BMZ thuộc 8 nhóm chăn nuôi của xã Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ và thị trấn Thạnh Mỹ.

Tổ chức truyền thông tại thị trấn Thạnh Mỹ

Cuộc họp được tổ chức nhằm giới thiệu dự án đến người dân, đồng thời cung cấp cho các hộ hưởng lợi thông cơ những thông tin và kiến thức về Dịch tả lợn Châu Phi, các quy định về việc tái đàn trong chăn nuôi và được hướng dẫn, thực hành kê khai vật nuôi theo qui định của cơ quan chức năng.

Thảo luận nhóm ở xã Cà Dy

Bên cạnh đó, các hộ hưởng lợi cũng được dự án giới thiệu các thông tin, kiến thức mới về chăn nuôi an toàn sinh học, tiêu độc khử khuẩn và chuồng trại nuôi cách ly, … để phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Tại các cuộc họp, người dân được hướng dẫn cách xây dựng chuồng trại theo hướng an toàn sinh học theo các qui định, hướng dẫn hiện hành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Trình bày kết quả thảo luận nhóm tại thị trấn Thạnh Mỹ 

Các cuộc truyền thông này nằm trong chuỗi hoạt động của dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ. Dự án BMZ được thực hiện tại 5 xã và thị trấn thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trong 3 năm từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022./.

Võ Chí Tiến

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung