Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) cùng phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Giáo dục Quốc tế vì người bản địa (Tebtebba) thực hiện dự án  “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá Chương trình Giảm phát thải (ER-P)”.

Một trong những kết quả mong đợi của dự án là đồng bào DTTS ở tỉnh Thừa Thiên Huế được nâng cao hiểu biết và kỹ năng để tham gia hiệu quả vào việc xây dựng và thực hiện các chiến lược và hành động REDD +. Một trong những hoạt động để đạt được kết quả này là tổ chức 06 khóa tập huấn tại xã Thượng Lộ huyện Nam Đông và xã A Roàng huyện A Lưới với các chủ đề liên quan đến REDD +

Để thực hiện hoạt động này, Trung tâm CRD có nhu cầu tuyển tư vấn có kinh nghiệm thực hiện các khoá tập huấn nêu trên.

Nhiệm vụ của chuyên gia:

 1. (1) Biên soạn tài liệu tập huấn cho cộng đồng DTTS tại 2 xã Thượng Lộ huyện Nam Đông và xã A Roàng huyện A Lưới
 2. (2) Phiếu đánh giá đầu vào và đầu ra của khoá tập huấn
 3. (3) Tiến hành 06 khoá tập huấn, mỗi khoá 2 ngày. Trong đó 03 khoá tại xã Thượng Lộ và 03 khoá tại xã A Roàng
 4. (4)Viết báo cáo kết quả tập huấn
 5. (5) Hoàn thiện các sản phẩm theo đúng tiến độ kế hoạch đã thống nhất với CRD;
 6. (6) Hoàn thiện các chứng từ thanh toán theo đúng quy định về tài chính.

Sản phẩm mong đợi:

 1. (1) 01 tài liệu tập huấn về các chủ đề liên quan đến REDD+
 2. (2) 01 báo cáo tập huấn
 3. (3) Ảnh chụp hoạt động tập huấn

Yêu cầu với chuyên gia:

 1. (1) Có chuyên môn trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý tài nguyên nhiên nhiên, phát triển bền vững
 2. (2) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng, sinh kế của cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, chuỗi cung ứng gỗ, thực hiện các hoạt động liên quan đến REDD+ và chương trình giảm phát thải ER_P
 3. (3) Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng DTTS
 4. (4) Am hiểu về tình hình sản xuất lâm nghiêp và quản lý bảo vệ rừng tại địa phương
 5. (5) Có kinh nghiệm thực hiện các khoá tập huấn liên quan đến quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng DTTS

Cách nộp hồ sơ:

Các công ty, đơn vị quan tâm vui lòng gửi:

 1. (1) Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn;
 2. (2) Đề xuất mức phí tư vấn.

Hồ sơ nộp đến: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước ngày 26/07/2022 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

 • Ông: Hồ Lê Phi Khanh,
 • Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234 3529749, 0905673465
 • Email: khanhhl@crdvietnam.org

Chúng tôi khuyến khích các công ty, đơn vị gửi hồ sơ trên file điện tử theo các địa chỉ email nêu trên

Chi tiết xin vui lòng xem tại TOR đính kèm