Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ảnh nguồn: Internet

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tiêu đề Tuyển tư vấn tập huấn “Kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong bảo vệ trẻ em”
Mục tiêu Nâng cao kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động bảo vệ trẻ em cho giáo viên và cán bộ của các tổ chức xã hội tại miền Trung
Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)
Địa điểm tập huấn Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Thời gian thực hiện 16-17/5/2019
Hạn nộp hồ sơ 3/5/2019
 1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam(CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em – giai đoạn 2” do Tổ chức cứu trợ Trẻ em (SCI) tài trợ. Dự án được thực hiện tại 5 tỉnh khu vực miền Trung bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Mục tiêu của dự án là: (i)  Nâng cao năng lực của CSOs về giám sát thực thi quyền trẻ em, PHP và các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em; (ii) Nâng cao nhận thức và năng lực cho cha mẹ , người làm công tác trẻ em, giáo viên và trẻ em về những vấn đề liên quan đến PHP và CR; (iii) Tăng cường thực thi quyền trẻ em và PHP; và (iv) Tăng cường kết nối và chia sẽ giữa các thành viên.

  Một trong các hoạt động của dự án án để đạt mục tiêu (i) đó là Tập huấn  “Kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong bảo vệ trẻ em” cho giáo viên và cán bộ của các tổ chức xã hội tại miền Trung

Đối tượng tập huấn: 30 người là (1) giáo viên tiểu học, THCS đang phụ trách hỗ trợ CLB trẻ em và (2) cán bộ của các tổ chức xã hội thuộc mạng lưới quản trị quyền trẻ em miền Trung (CCRG) đã được trang bị các kiến thức cơ bản về Quyền trẻ em.

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn để thực hiện hoạt động hoạt động tập huấn này.

 1. Mục tiêu, nội dung và phương pháp tập huấn
  • Mục tiêu:

Sau 02 ngày tham gia tập huấn, học viên có thể:

 • Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về sự tham gia của trẻ và các điều khoản liên quan đến quyền tham gia của trẻ theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em và Luật trẻ em Việt Nam
 • Thành thạo các kỹ năng, phương pháp và công cụ thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động bảo vệ trẻ em.
 • Biết được các phương pháp giám sát và đánh giá sự tham gia của trẻ

2.2 Các nội dung chính:  

– Giới thiệu về sự tham gia của trẻ: Khái niệm về sự tham gia; mục đích và vai trò tham gia của trẻ em; hình thức tham gia của trẻ; và điều kiện cần thiết cho sự tham gia của trẻ.

– Quyền tham gia của trẻ theo Công ước quốc tế và Luật Việt Nam

– Tiến trình, phương pháp và công cụ để thức đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động bảo vệ trẻ em; áp dụng vào thực tiễn hoạt động của các tổ chức

– Các kỹ năng để thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong bảo vệ trẻ em; áp dụng vào thực tiễn hoạt động của các tổ chức

– Phương pháp giám sát và đánh giá sự tham gia của trẻ trong bảo vệ quyền trẻ em; áp dụng vào thực tiễn hoạt động của các tổ chức

– Chia sẻ các thực tiễn điển hình về sự tham gia của trẻ em trong bảo vệ trẻ em

 • Phương pháp tập huấn

Áp dụng phương pháp tập huấn lấy người học làm trung tâm, chủ yếu hướng dẫn người học thực hành các kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của trẻ. Sử dụng các công cụ trực quan và các tư liệu thực tế để giúp người học dễ hiểu và học hỏi các bài học từ thực tiễn.

 • Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn

Xây dựng chương trình tập huấn

– Biên soạn tài liệu tập huấn

– Xây dựng phiếu đánh giá học viên trước và sau khi tập huấn

– Thực hiện tập huấn

– Viết báo cáo sau tập huấn

 • Thời gian thực hiện

Từ 06 – 16/5/2019

 • Sản phẩm mong đợi

– 01 bộ tài liệu tập huấn

– 01 báo cáo sau tập huấn

 • Kinh phí

– Tiền công: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng), bao gồm thuế TNCN (10%)

– Tiền ăn, tiền ngủ, tiền đi lại cho tư vấn sẽ được thanh toán dựa trên chứng từ và hóa đơn thực tế cho tư vấn hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ theo thực tế phát sinh theo quy định của dự án.

 • Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực

– Có trình độ từ đại học trở lên, ưu tiên cho những người có chuyên môn về Luật, Công tác xã hội, Quyền con người.

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong thúc đẩy sự tham gia của trẻ em và thực hiện các hoạt động tập huấn tương tự.

 • Các lưu ý khác. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, các tư vấn:

– Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, v.v theo quy định pháp luật trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn

– Chịu trách nhiệm trả các loại thuế như thuế TNCN theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các cá nhân quan tâm vui lòng liên hệ qua email đến Dự án Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em-giai đoạn 2

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: +234 3 529749; Số máy lẻ: 108

Email: anhdl@crdvietnam.org (Ms. Lan Anh)

Mời quý vị quan tâm đến vị trí tuyển dụng tải file TOR tại đây: TOR tap huan Child Participation