Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Tiêu đề: Tuyển tư vấn khảo sát công tác quản lý và sử dụng rừng và đất rừng.

Mục tiêu: Rà soát thông tin quản lý, sử dụng đất và rừng tại huyện Kon Plong

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

Địa điểm: Huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

Thời gian thực hiện: Từ 01/7 – 30/07/2021

Thời hạn nộp hồ sơ: 17/6/2021

1. GIỚI THIỆU

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Dự án có các mục tiêu như sau:

– Tăng cường tiếp cận, sử dụng và quản lý đất lâm nghiệp từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại trên địa bàn hai huyện Kon Plông, Kon Rẫy của tỉnh Kon Tum cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả

– Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy được tiếp cận quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ đất và rừng được giao từ đó họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất;

– Thành lập hai chương trình thí điểm giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền, từ đó giao cho người dân địa phương tại 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy tỉnh Kon Tum được thực hiện thành công;

– Xây dựng một quy trình có lồng ghép giới về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, và giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng.

– Khuyến nghị chính sách về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương và sau đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng và gửi tới các cơ quan và nhà lập định chính sách có liên quan.

Trong khuôn khổ dự án này, CRD sẽ tổ chức đợt khảo sát thực địa nhằm rà soát và thu thập thông tin về tình hình quản lý sử dụng đất và rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và huyện Kon Plong của Tỉnh. CRD cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động khảo sát này.

2. NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN

– Làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plong để thống nhất địa bàn và kế hoạch thực hiện hoạt động các hoạt động dự án;

– Làm việc với UBND xã dự án được chọn làm vùng dự án để thống nhất kế hoạch thực hiện;

– Khảo sát tình hình giao đất và rừng trên thực địa;

– Thu thập các tài liệu, số liệu liên quan của địa phương

Tư vấn cần thường xuyên báo cáo, cập nhật tiến độ và kết quả tình hình thực hiện hoạt động cho điều phối viên dự án để kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh.

3. SẢN PHẨM GIAO NỘP

– Báo cáo Khảo sát ban đầu về quản lý, sử dụng rừng và đất rừng của địa bàn khảo sát.

– Các tài liệu, số liệu thu thập được (bản in hoặc bản điện tử)

4. CÁCH NỘP HỒ SƠ:

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi: Lý lịch khoa học (CVs) của tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước ngày 26/09/2021 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà: Hồ Thị Nhàn, cán bộ hành chính Trung tâm PTNT miền Trung

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế

Email: office@crdvietnam.org;

Điện thoại: 0234 3529749; 0978373263

Kính mời quý vị và các bạn quan tâm vị trí tuyển tư vấn tải file đính kèm tại đây:

Điều khoản tham chiếu