Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) cần tuyển chọn một nhóm tư vấn gồm 2 chuyên gia có đủ trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động “Rà soát và phát triển hệ thống quản lý tài chính của CRD”.

Thời gian thực hiện: từ ngày 25 tháng 7 đến 10 tháng 8 năm 2019
Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 15 tháng 7 năm 2019

Các cá nhân quan tâm vui lòng gửi email bày tỏ quan tâm và gửi kèm CV đến dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em-giai đoạn 2” thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) theo địa chỉ email: huongnl@crdvietnam.org (Ms. Lan Hương) và copy tienvc@crdvietnam.org và anhdl@crdvietnam.org

Mời quý vị quan tâm đến vị trí tải file đính kèm để đọc thông tin chi tiết: TOR_Ra soat va phat trien he thong quan ly tai chinh CRD_final (1)