Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để thực hiện được các mục tiêu của dự án, CRD sẽ hỗ trợ xúc tiến kết nối thị trường các sản phẩm LSNG có lợi thế của cộng đồng tại các xã dự án. Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động này.

Mục tiêu:Xác định các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ (LSNG) có lợi thế làm cơ sở để phát triển sản xuất dưới tán rừng và và kết nối thị trường.

Địa điểm: Xã Thượng Lộ và xã Thượng Nhật của huyện Nam Đông, xã A Roàng của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/10 -15/12/2022

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 13-19/10/2022

1. Mục tiêu hoạt động

– Đánh giá thực trạng sản xuất và khai thác các loại cây LSNG tại 03 xã vùng dự án;

– Phân tích thực trạng chuỗi giá trị các sản phẩm LSNG tiềm năng đã được lựa chọn;

– Đánh giá nhu cầu thị trường của các loại LSNG từ các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm;

– Đề xuất các can thiệp để phát triển sản xuất và tăng giá trị sản phẩm trong các kênh thị trường đã có và những kênh thị trường tiềm năng cho các sản phẩm LSNG nhằm tăng thu nhập và cải thiện sinh kế cho người dân tại 03 xã dự án.

2. Nhiệm vụ tư vấn

– Tổng quan tài liệu: Tư vấn sẽ tiến hành nghiên cứu tổng quan các tài liệu về hoạt động sản xuất LSNG, cũng như những nghiên cứu/ báo cáo liên quan đến chuỗi giá trị các sản phẩm LSNG.

– Phát triển công cụ thu nhập thông tin cho hoạt động tư vấn này bao gồm: phỏng vấn người am hiểu, thảo luận nhóm, phỏng vấn hộ khai thác/ sản xuất và một số tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm LSNG.

– Thu thập thông tin thứ cấp: các thông tin cần thu thập liên quan đến diện tích các loại LSNG, số hộ/ số cộng đồng tham gia sản xuất/ khai thác các loại

– Thu thập thông tin sơ cấp: thảo luận nhóm, phỏng vấn hộ để xác định các loại sản phẩm lâm sản ngoài gỗ được thu hái và gây trồng, xác định các kênh tiêu thụ, phỏng vấn với các công ty/doanh nghiệp nhằm xác định nhu cầu về loại sản phẩm, số lượng thu mua, và tần suất thu gom các

– Tổng hợp, phân tích thông tin và viết báo cáo kết quả rà soát.

– Tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả rà soát và xúc tiến kết nối thị trường tiêu thụ các sản phẩm LSNG tiềm năng.

3. Sản phẩm giao nộp

– 01 đề cương nghiên cứu

– 01 bộ công cụ rà soát bao gồm phiếu phỏng vấn hộ khai thác LSNG, hộ thu gom LSNG;

– 01 báo cáo kết quả rà soát;

4. Yêu cầu năng lực của tư vấn

– Có trình độ thạc sỹ trở lên về kinh tế nông nghiệp, hoặc các chuyên ngành phù hợp với nội dung và phạm vi công việc.

– Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm về tư vấn phát triển kinh doanh cho các cộng đồng.

– Có kinh nghiệm tư vấn phát triển thị trường cho các sản phẩm LSNG.

– Có kinh nghiệm làm việc ở vùng núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

– Có thái độ hợp tác và tôn trọng các quy định của cơ quan tuyển chọn.

5. Cách nộp hồ sơ

Các tư vấn quan tâm vui lòng gửi:

(1) Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

(2) Bản đề xuất kỹ thuật và kế hoạch làm việc chi tiết

(3) Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp trực tiếp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0) trước ngày 19/10/2022 hoặc theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org;

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

– Ông: Phan Văn Hùng,

– Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

– Điện thoại: 0234 3529749 (119), 0914002168

– Email: hungpv@crdvietnam.org

Xem thêm thông tin tại TOR tuyển dụng đính kèm