Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Từ ngày 14 – 23/9, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức 6 cuộc họp cho 21 nhóm chăn nuôi tại 5 xã, thị trấn ở huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) để giới thiệu dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số”, xét chọn và thẩm định các hộ hưởng lợi mô hình chăn nuôi heo đen đợt I.

Khoảng 450 hộ hưởng lợi cùng đại diện Ủy ban nhân dân các xã như: Ban quản lý dự án cấp xã, cộng tác viên cấp xã, cán bộ thú y các xã Cà Dy, Tà Pơơ, Tà Bhing, Chà Vàl và thị trấn Thạnh Mỹ đã tham dự các cuộc họp này.

Tại các cuộc họp, cán bộ của CRD đã giới thiệu các thông tin về mục tiêu, kết quả mong đợi và cách thức triển khai các hoạt động của dự án. Ngay sau phần giới thiệu về dự án, các cán bộ của CRD đã thúc đẩy các nhóm chăn nuôi xác định nhu cầu của các hộ hưởng lợi xét chọn thứ tự ưu tiên để triển khai thực hiện dự án.

Trên cơ sở xác định nhu cầu và thứ tự ưu tiên hộ hưởng lợi, cán bộ của CRD cùng đại diện Ban quản lý dự án xã và cán bộ thú y đã đến từng hộ kiểm tra, thẩm định để đánh giá tình hình thực tế chuồng trại, con giống, cách thức chăn nuôi từ đó đưa ra các phương án, giải pháp phù hợp để hỗ trợ cho từng hộ hưởng lợi trong thời gian tới.

Hoạt động nằm trong dự án do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên Bang Đức (BMZ) và tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ./.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động:

Các nhóm thảo luận, lựa chọn hộ hưởng lợi tại xã Cà Dy

Các nhóm thảo luận, lựa chọn hộ hưởng lợi tại xã Tà Bhing

Thạc sĩ Võ Chí Tiến, Phó giám đốc CRD giới thiệu về dự án và các hoạt động của dự án

Ông Phạm Đình Hiện, cán bộ dự án hướng dẫn các nhóm đánh giá, xét chọn hộ hưởng lợi tại Thị trấn Thạnh Mỹ

Họp giới thiệu dự án và xét chọn hộ hưởng lợi tại Thị trấn Thạnh Mỹ

Bảo Hòa