Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, về môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
04

Tuyển giảng viên Tập huấn Kỹ năng đối thoại, giải trình cho cán bộ địa phương

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ireland tài trợ.

04

Tuyển giảng viên cho Giảng viên tập huấn Kỹ năng xuất nhập khẩu hàng nông sản

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Hình thành và phát triển doanh nghiệp xã hội thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)” do tổ chức ICCO – Hà Lan tài trợ. Dự án được thực hiện trong 02 năm (2014 & 2015).

03

TUYỂN GIẢNG VIÊN TẬP HUẤN KỸ NĂNG ĐỐI THOẠI, GIẢI TRÌNH CHO CÁN BỘ ĐỊA PHƯƠNG

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ireland tài trợ. Dự án được thực hiện tại hai xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền) và xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông) là hai trong sáu xã điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế.

03

Tuyển nhóm tư vấn triển khai nghiên cứu về: “Cơ chế tăng cường giám sát cộng đồng để thực hiện đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới”

Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ireland tài trợ, đang được triển khai thực hiện bởi Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, Trường Đại học Nông lâm Huế.

03

Tuyển giảng viên cho Tập huấn Kỹ năng kinh doanh, quản lý và điều hành doanh nghiệp

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Hình thành và phát triển doanh nghiệp xã hội thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)” do tổ chức ICCO – Hà Lan tài trợ. Dự án được thực hiện trong 02 năm […]