Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, về môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
03

Tuyển giảng viên cho Tập huấn Kỹ năng kinh doanh, quản lý và điều hành doanh nghiệp

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Hình thành và phát triển doanh nghiệp xã hội thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)” do tổ chức ICCO – Hà Lan tài trợ. Dự án được thực hiện trong 02 năm […]

03

Tuyển nhóm tư vấn triển khai nghiên cứu về: “Cơ chế tăng cường giám sát cộng đồng để thực hiện đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới”

Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ireland tài trợ, đang được triển khai thực hiện bởi Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, Trường Đại học Nông lâm Huế.

03

Tuyển tập huấn viên cho dự án tại Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) – Trường Đại học Nông Lâm – Huế đang đang có nhu cầu tuyển tập huấn viên về xử lý vi phạm lâm luật cho các cộng đồng nhận rừng

03

Chuyên gia biên soạn đề cương và bộ công cụ nghiên cứu góp ý chỉnh sửa Luật BV&PTR 2004

Chương trình Hỗ trợ Liên minh Vận động Chính sách là một sáng kiến của tổ chức Oxfam nhằm tạo cơ hội cho các công dân Việt Nam tham gia xây dựng chính sách bằng cách hỗ trợ các liên minh tham gia vận động và giám sát thực thi chính sách nhằm đảm bảo các chính sách phù hợp và đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

03

Chuyên gia góp ý cho đề cương và bộ công cụ nghiên cứu góp ý chỉnh sửa Luật BV&PTR 2004

Chương trình Hỗ trợ Liên minh Vận động Chính sách là một sáng kiến của tổ chức Oxfam nhằm tạo cơ hội cho các công dân Việt Nam tham gia xây dựng chính sách bằng cách hỗ trợ các liên minh tham gia vận động và giám sát thực thi chính sách nhằm đảm bảo […]