Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ.

Trong khuôn khổ dự án, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung sẽ hỗ trợ cho cộng đồng phát triển sinh kế thông qua hoạt động nhân rộng mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng của cộng đồng. Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 đơn vị tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động này, cụ thể như sau:

Mục tiêu: Khảo sát và xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng tự nhiên.

Địa điểm: Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 05/05- 11/05/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại Điều khoản tham chiếu.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ :

Ông: Phan Văn Hùng

Điện thoại: 0234 3529749 (119), 0914002168

Email: hungpv@crdvietnam.org