Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

1.    GIỚI THIỆU

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn, giai đoạn 2”  tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ.

Mục tiêu tổng quát

Đến năm 2028, các cộng đồng và tổ chức xã hội (TCXH) sẽ quản lý bền vững 5.000 ha – 5.500 ha rừng theo mô hình quản lý rừng cộng đồng (QLRCĐ) tại tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc khu vực Trung Trường Sơn góp phần bảo vệ hệ sinh thái và ổn định sinh kế của các cộng đồng thông qua tham gia tích cực vào các quá trình ra quyết định và thực hiện, đồng thời được hưởng các lợi ích được chia sẻ công bằng từ việc quản lý tài nguyên rừng.

Mục tiêu ngắn hạn

– Các TCXH được nâng cao năng lực về kỹ thuật và quản lý để hỗ trợ và nhân rộng mô hình QLRCĐ hiệu quả ở các tỉnh mục tiêu.

– Các TCXH sẽ tích cực tham gia đề xuất các chính sách và thúc đẩy thực hiện nhằm tạo điều kiện cho mô hình QLRCĐ hoạt động hiệu quả hơn.

– Các cộng đồng tham gia sẽ được nâng cao năng lực để quản lý và vận hành các mô hình QLRCĐ một cách hiệu quả tại các tỉnh mục tiêu.

– Có 50-70% hộ gia đình tham gia mô hình QLRCĐ được ổn định cuộc sống và tăng thu nhập từ 15-20% so với điều tra cơ sở ban đầu.

– Công nghệ số và các mô hình bảo tồn có hiệu quả khác được thử nghiệm và nhân rộng giúp tăng hiệu quả quản lý rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

– Năng lực và trách nhiệm của các cơ quan chức năng được tăng cường để đảm bảo quyền lợi của cộng đồng quản lý rừng và sự tham gia của họ trong các quá trình ra quyết định.

– Các hoạt động cải tiến và thực hiện chính sách về QLRCĐ được hỗ trợ bởi các nhà hoạch định chính sách và ra quyết định.

– Dự án tiến hành phân tích thành phần tinh chất nguyên liệu gừng gió và phân tích các chỉ tiêu cơ bản tử sản phẩm gừng lát sấy khô và bột gừng gió. Việc phân tích này nhằm xác định các thành phần hóa học chính và đánh giá các đặc tính dược lý của loại dược liệu này.

Trên cơ sở kết quả phân tích này, Dự án sẽ tiến hành lập báo cáo phân tích và đề xuất các sản phẩm có thể được chế biến từ Gừng Gió,  làm cơ sở cho việc lựa chọn sản phẩm để sản xuất thử nghiệm. CRD cần tuyển một tư vấn để thực hiện hoạt động này.

2.    PHẠM VI CÔNG VIỆC

2.1 Mục tiêu của hoạt động

Lập báo cáo về  kết quả phân tích hoạt tính dược liệu và đề xuất các sản phẩm chế biến từ củ Gừng gió.

2.2 Nội dung báo cáo

Nội dung chính của Báo cáo bao gồm: Tóm tắt kết quả phân tích hoạt tính dược liệu (bao gồm cả một số độc tố cơ bản) của củ Gừng gió; Nhận xét, đánh giá về hoạt tính của dược liệu; Đề xuất các sản phẩm có thể sản xuất từ củ Gừng gió dựa trên hoạt tính và thông tin sẵn có về thị trường; Gợi ý quy trình sản xuất cho mỗi sản phẩm; Đề xuất sản phẩm sản xuất thử nghiệm (loại sản phẩm, quy cách sản phẩm, số lượng sản phẩm) và kinh phí để sản xuất thử nghiệm.

– Thu thập các hồ sơ thiết kế, báo cáo kết quả khảo sát diện tích và trữ lượng gừng gió của các xã dự án;

– Tổng hợp và phân tích thông tin từ các kết quả phân tích: i) Phân tích thành phần tinh chất nguyên liệu gừng gió; và ii) Phân tích các chỉ tiêu cơ bản tử sản phẩm gừng lát sấy khô và bột gừng gió.

3.    NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN

– Xây dựng đề cương báo cáo.

– Thu thập thông tin, số liệu thứ cấp liên quan Tổng hợp, phân tích thông tin và viết báo cáo

4.    YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN

– Có trình độ thạc sỹ trở lên, chuyên ngành bảo quản-chế biến, công nghệ sau thu hoạch.

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chế biến các nông-lâm sản

– Đã làm ít nhất 02 báo cáo tương tự cho các các sản phẩm nông lâm nghiệp.

5.    CÁCH NỘP HỒ SƠ

– Thư bày tỏ sự quan tâm

– Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

– Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước 17h00 ngày 24/5/2024 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org;

Mọi thông  tin chi tiết, vui lòng liên hệ Bà Lê Thị Minh Hải theo số điện thoại: 0234 3529749 (số máy lẻ: 0) và email: hailtm@crdvietnam.org

Thông tin tuyển dụng chi tiết vui lòng xem tại đây.