Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Đại học Nông Lâm Huế hợp tác với Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF-Việt Nam thực hiện Dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” tại tỉnh Thừa Thiên Huế do tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển tài trợ. Trong khuôn khổ dự án này, Trung tâm cần tuyển tư vấn thực hiện nghiên cứu “Đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện quy chế, quy ước về quản lý rừng cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế” để cung cấp thông tin cho việc xây dựng và ban hành quy chế Quản lý rừng cộng đồng của Tỉnh.

Tiêu đề Tuyển 02 tư vấn thực hiện nghiên cứu
Hoạt động Đánh giá thực trạng xây dựng và thực thực hiện quy ước về quản lý rừng cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổ chức thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)
Địa điểm Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian thực hiện Từ 11/02 đến 15/5/2019
Hạn nộp hồ sơ 24/01/2019

Các cá nhân quan tâm vui lòng liên hệ đến

  • Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Đại học Nông Lâm Huế
  • Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
  • Điện thoại: +234 3529749; Fax: +234 3530000

Chúng tôi khuyến khích các cá nhân gửi hồ sơ trên file điện tử theo địa chỉ email:dunght@crdvietnam.org 

Mời quý vị quan tâm vị trí tuyển dụng mởi tải file đính kèm tại đây: ToR tuyển tư vân nghiên cứu Quy ước QLRCD