Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ: NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN CẤP TỈNH NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ ĐỊNH NGHĨA GỖ HỢP PHÁP (LD), HỆ THỐNG ĐẢM BẢO GỖ HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM (VNTLAS) VÀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP (OCS)

LỜI CẢM ƠN

Khảo sát khả năng đáp ứng các yêu cầu về gỗ hợp pháp của các doanh nghiệp nhỏ và đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực kỹ thuật của các bên liên quan cấp tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ Định nghĩa gỗ hợp pháp (LD), Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS) và Hệ thống phân loại doanh nghiệp(OCS) là một hợp phần của dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế”. Dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) thông qua chương trình EU-FAO FLEGT  tài trợ.

Khảo sát và báo cáo do 3 tổ chức: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) và Trung tâm Con người và Môi trường vùng Tây Nguyên (COPE) thực hiện và hoàn thiện.

Trong quá trình khảo sát và đánh giá, nhóm nghiên cứu đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tích cực từ nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân từ Trung ương đến địa phương. Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp cho bộ công cụ khảo sát của cán bộ Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, Câu lạc bộ Lâm nghiệp Quảng Trị, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Đà Nẵng.

Xin chân thành cảm ơn các nghiên cứu viên đến từ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, Trung tâm nghiên cứu phát triển nông nghiệp và môi trường Quảng Trị, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Sử dụng và Phát triển rừng (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai) đã tham gia quá trình phỏng vấn thu thập thông tin từ các doanh nghiệp tại địa phương.

Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị và Đồng Nai, các Trạm Kiểm lâm Thành phố Đông Hà, Thị xã Quảng Trị và các Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng (Quảng Trị) và Hạt Kiểm lâm Thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã nhiệt tình hỗ trợ đoàn khảo sát tại địa phương.

Nhóm nghiên cứu cũng xin chân thành cảm ơn 16 cơ quan liên quan và 93 công ty/doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Trị và Đồng Nai đã tham gia phỏng vấn và cung cấp thông tin. Báo cáo không thể hoàn thành nếu không có những thông tin này.

Do thời gian hạn chế nên báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, nhóm nghiên cứu rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, bình luận và chia sẻ từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức để báo cáo được hoàn thiện hơn. Các nhận định trong báo cáo là của nhóm nghiên cứu.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm đến báo cáo tải tệp đính kèm tại đây: Bao cao khao sat doanh nghiep go tai Quang Tri va Dong Nai