Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trong tháng 10, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức 11 buổi họp để đánh giá giữa kỳ tại 11 cộng đồng, nhóm hộ quản lý rừng tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” do Tổ chức hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển tài trợ. Dự án được điều phối bởi Quỹ Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam với sự đồng thực hiện của CRD và hội Chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên.

Hoạt động nhằm đánh giá mức độ nâng cao năng lực của các cộng đồng quản lý rừng đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những vấn đề còn tồn tại để đáp ứng với thực tế của từng cộng đồng.

Tại các buổi đánh giá, bà Trần Thị Hải, chuyên gia của WWF và ông Phan Văn Hùng, chuyên gia của CRD đã giới thiệu mục đích của hoạt động và sử dụng các công cụ, phương pháp khảo sát để tiến hành đánh giá năng lực cộng đồng. Các nội dung đánh giá bao gồm: Quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng; thị trường, chế biến lâm sản ngoài gỗ; tài chính; giới và sự tham gia; quản lý giải quyết mâu thuẫn, …

Đối chiếu với kết quả đánh giá đầu kỳ do CRD thực hiện với các cộng đồng, nhóm hộ này vào tháng 10/2018. Các chuyên gia nhận thấy: năng lực cộng đồng tại xã Thượng Lộ đã có những cải thiện và thay đổi tích cực, đặc biệt trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Những cải thiện này đã góp phần giúp cho hoạt động quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả hơn. Minh chứng là số vụ lấn chiếm, phá rừng giảm; hoạt động tuần tra bảo vệ rừng thực hiện đều đặn theo đúng kế hoạch, …. Tuy nhiên, đa số cộng đồng vẫn còn một số hạn chế trong việc tham gia vào các hoạt động như: vận động chính sách, huy động nguồn lực, ….

Trên cơ sở đánh giá, các chuyên gia sẽ tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy cộng đồng có các đề xuất giải pháp phù hợp nhằm xây dựng một cộng đồng quản lý rừng bền vững và hiệu quả hơn.