Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ngày 17.6, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra quyết định số 1592/QĐ –BGDĐT phê duyệt dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” ”. Dự án do Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam cùng điều phối thực hiện.

Dự án có tổng kinh phí 550.173 EUR tương đương với hơn 13 tỷ 994 triệu đồng được tài trợ bởi Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức (WVD).

Dự án được thực hiện tại các xã Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ, Chà Vàl và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trong thời gian từ năm 2020 – 2022. Mục tiêu của dự án là “Cải thiện sinh kế thông qua phát triển chuỗi giá giá trị heo đen và tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số thuộc vùng dự án”. Dự kiến có khoảng 600 hộ nghèo và cận nghèo sẽ được cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập từ dự án này.

Dự án có nhiều hoạt động với 7 nhóm kết quả mong đợi là: (1) nâng cao năng lực cho CRD và nông dân về phát triển kinh doanh; (2) các nhóm chăn nuôi và các tác nhân thị trường nông sản liên quan được liên kết tốt hơn; (3) chất lượng sản phẩm heo đen của nông dân địa phương và chế biến thịt của các đối tác chăn nuôi được tăng lên; (4) Nâng cao kỹ năng thú y cho các thú y viên cấp thôn, xã; (5) Nâng cao kiến thức và kỹ năng chăn nuôi tự nhiên cho các nhóm chăn nuôi heo; (6) Cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn của các hộ hưởng lợi để đầu tư chăn nuôi; (7) tăng minh chứng và trao quyền cho nông dân dân tộc thiểu số để tăng cường thực thi chính sách sinh kế.

Dự án sẽ rất có ý nghĩa nếu đạt được mục tiêu đề ra vì Nam Giang là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh Quảng Nam với tỉ lệ nghèo hiện nay trên toàn huyện là hơn 52%, cao gấp năm lần so với Việt Nam (9,8%). Huyện có 12 xã trong đó có đến 7 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn 70%.

Ảnh minh họa: WVI