Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Từ ngày 10 đến 22/3/2021, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) đã kết hợp cùng với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nam Giang (KTNN) tổ chức 21 cuộc họp nhằm truyền thông về phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, hướng dẫn tái đàn và công tác xây dựng chuồng trại theo hướng an toàn sinh học cho 21 nhóm chăn nuôi tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Cán bộ thú y huyện Nam Giang hướng dẫn thực hiện kê khai trong chăn nuôi

Hơn 400 người (bình quân mỗi cuộc họp 20 người) là đại diện cho các hộ dân là đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” tại 05 xã/thị trấn đã tham dự.

Cuộc họp được tổ chức nhằm cung cấp cho các hộ hưởng lợi và địa phương các kiến thức về Dịch tả lợn Châu Phi, nắm bắt quy định về việc tái đàn trong chăn nuôi và được hướng dẫn, thực hành kê khai vật nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, các hộ hưởng lợi cũng được đơn đơn vị tổ chức giới thiệu các thông tin, kiến thức mới về chăn nuôi an toàn sinh học, hố khử khuẩn, chuồng trại cách ly, … Tại các cuộc họp, người dân được hướng dẫn cách xây dựng chuồng trại theo hướng an toàn sinh học theo các qui định, hướng dẫn hiện hành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Cán bộ CRD hướng dẫn xây dựng chuồng trại theo hướng an toàn sinh học

Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động của dự án BMZ. Dự án do CRD và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) điều phối thực hiện với mục tiêu “Cải thiện sinh kế thông qua phát triển chuỗi giá trị heo đen và tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số”. Dự án BMZ được thực hiện tại 5 xã và thị trấn thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trong 3 năm từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022./.

Thực hiện: Đinh Nhật Sơn

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế