Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) thuộc trường Đại học Nông Lâm Huế (ĐHNL) được thành lập năm 1995 theo quyết định số 73/QĐ-TC của Đại học Huế. Đối tượng phục vụ của Trung tâm là nông dân, đặc biệt là những người nghèo, các đối tượng bị tổn thương, đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là phụ nữ và trẻ em. Trung tâm hoạt động trên hai lĩnh vực chính: (1) lĩnh vực tư vấn, (2) lĩnh vực phát triển và tập trung vào các chương trình chính như sau: Phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị; Quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH); Quản trị tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; Các chủ đề xuyên suốt: Quản trị tốt, Bảo vệ trẻ em, Bình đẳng giới, Văn hóa truyền thống.

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung đang thực hiện dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị Quyền trẻ em_Giai đoạn 2” (SIDA CSO Giai đoạn 2) được Cơ quan hợp tác Phát triển Thụy Sỹ (SIDA) tài trợ thông qua tổ chức Cứu trợ Trẻ Em (Save the Children). Thời gian thực hiện dự án từ 01/03/2020 đến hết 31/10/2021

Trong khuôn khổ dự án, trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển một đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Dự án SIDA CSO Giai đoạn 2.

Cách nộp hồ sơ/đề xuất kỹ thuật

Các đơn vị kiểm toán quan tâm vui lòng gửi báo giá bằng tiếng Việt dưới dạng file PDF đến bà Đặng Thị Lan Anh, Điều phối viên dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em – Giai đoạn 2” thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) theo địa chỉ email anhdl@crdvietnam.org, cc hailm@crdvietnam.orghuongnl@crdvietnam.org, tiêu đề: “Báo giá dịch vụ kiểm toán – Dự án SIDA CSO” 

– Báo giá bao gồm các nội dung sau:

– Email bày tỏ sự quan tâm;

– Tóm tắt về đơn vị kiểm toán và kinh nghiệm thực hiện các cuộc kiểm toán tương tự;

– Phác thảo cách tiếp cận và phương pháp thực hiện;

– Hồ sơ cán bộ được đề xuất phân công;

– Báo giá chi tiết theo giờ làm việc và chi phí theo cấp.

– Hạn cuối nhận hồ sơ: 17:00 ngày 20/01/2021.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Lan Hương,

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: 0234 3529749, số máy lẻ: 103;

Email: huongnl@crdvietnam.org

Quý vị quan tâm vị trí đăng tuyển vui lòng tải file TOR để đọc  thông tin chi tiết tại đây: TOR Kiem toan_SIDA CSO. CRD.final_07.01.2020