Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
06

Rà soát hiện trạng rừng làm cơ sở xây dựng phương án quản lý rừng bền vững

Từ ngày 09 – 27/5, các cộng đồng thôn Dỗi, Cha Măng, La Hố và Mụ Nằm thuộc xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành rà soát hiện trạng 4 khu vực rừng cộng đồng. Đánh dấu ranh giới rừng với các chủ rừng khác bằng sơn Hoạt động […]

05

Thực hành tập huấn về Hiệp định VPA-FLEGT và phương pháp Hỗ trợ kỹ thuật cho hộ trồng rừng

Ngày 16/5 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) tiếp tục phối hợp với nhóm hỗ trợ VPA-FLEGT Quảng Trị tổ chức nội dung thực hành tập huấn cho các tập huấn viên về “Giới thiệu Hiệp định VPA-FLEGT và phương pháp Hỗ trợ kỹ thuật […]

05

Tập huấn Giới thiệu Hiệp định VPA-FLEGT và phương pháp hỗ trợ kỹ thuật cho hộ trồng rừng

Khóa tập huấn Giới thiệu về Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA-FLEGT) và phương pháp hỗ trợ kỹ thuật cho hộ gia đình trồng rừng do Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, […]

03

Giám sát hoạt động tuần tra bảo vệ rừng lần thứ nhất trong năm 2020

Ngày 13-15/03, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với Hạt kiểm Lâm huyện Nam Đông và đại diện UBND xã Thượng Lộ cùng 03 cộng đồng, nhóm hộ quản lý rừng của xã Thượng Lộ tiến hành giám sát hoạt động […]

02

Thúc đẩy các cộng đồng và nhóm hộ tự lập kế hoạch quản lý bảo vệ rừng

Ngày 21/2, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã chủ trì cuộc họp lập kế hoạch quản lý bảo vệ rừng năm 2020 tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mụ Nằm, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế). Cuộc họp […]