Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
09

Phổ biến phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020 -2024

Từ ngày 21 – 24/8, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức nhiều cuộc họp để phổ biến phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020 – 2024 tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, […]

06

Tổng kết dự án tại xã Hương Nguyên: Thành công từ những mô hình triển vọng

Ngày 18 -6, Huyện đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện A Lưới (Huyện đoàn) đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường năng lực bảo tồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học gắn với phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng sống gần khu Bảo […]

06

Tập huấn về những yêu cầu gỗ hợp pháp đối với hộ gia đình trồng rừng

Từ ngày 28/5-13/6, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức 05 khóa tập huấn “Giới thiệu Hiệp định VPA-FLEGT và những yêu cầu về gỗ hợp pháp đối với hộ gia đình trồng rừng” tại Thành phố Huế. Có 73 học viên […]

06

Rà soát hiện trạng rừng làm cơ sở xây dựng phương án quản lý rừng bền vững

Từ ngày 09 – 27/5, các cộng đồng thôn Dỗi, Cha Măng, La Hố và Mụ Nằm thuộc xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành rà soát hiện trạng 4 khu vực rừng cộng đồng. Đánh dấu ranh giới rừng với các chủ rừng khác bằng sơn Hoạt động […]

05

Thực hành tập huấn về Hiệp định VPA-FLEGT và phương pháp Hỗ trợ kỹ thuật cho hộ trồng rừng

Ngày 16/5 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) tiếp tục phối hợp với nhóm hỗ trợ VPA-FLEGT Quảng Trị tổ chức nội dung thực hành tập huấn cho các tập huấn viên về “Giới thiệu Hiệp định VPA-FLEGT và phương pháp Hỗ trợ kỹ thuật […]