Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
08

Hỗ trợ cộng đồng xây dựng và phổ biến Quy ước quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Từ tháng 4-7/2021, người dân thôn Dỗi xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức xây dựng lại Quy ước của cộng đồng. Hoạt động này được thực hiện với sự tư vấn của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học […]

07

Hỗ trợ các Nhóm hộ quản lý rừng đồng bào Cơ Tu xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững (Phương án).

Trong tháng 6/2021, các Nhóm hộ quản lý rừng cộng đồng thuộc xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững cho cộng đồng. Hoạt động được sự tư vấn từ Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học […]

06

Hỗ trợ các nhóm hộ quản lý rừng đồng bào Cơ Tu rà soát hiện trạng 7 khu vực rừng cộng đồng

Từ ngày  4– 30/5, các nhóm hộ quản lý rừng cộng đồng thuộc xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành rà soát lại hiện trạng 7 khu vực rừng được giao. Hoạt động được sự tư vấn từ Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học […]

01

Hội thảo – Tập huấn xây dựng bản tin chính sách

Ngày 28 -29/12, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Dự án “Bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và dịch vụ sinh thái rừng ở Việt Nam” (Dự án BIO) đã tổ chức “Hội thảo – Tập huấn: Xây dựng bản tin chính sách về các vấn đề Liên quan đến […]

12

Chia sẻ thông tin về tiến trình thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT

Ngày 17 và 25/12, “Chương trình Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam” đã tổ chức hai buổi chia sẻ về “Tiến trình thực hiện Hiệp định đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm Luật, Quản trị rừng và […]