Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
09

Tuyển tư vấn thực hiện hoạt động dự án Giao đất giao rừng

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động Nâng cao hiểu biết của người dân về Quyền và Nghĩa vụ của cộng đồng sau khi được giao đất giao rừng theo Luật Đất đai, Luật […]

09

Chia sẻ kinh nghiệm mô hình trồng cây gừng gió dưới tán rừng tự nhiên của cộng động

Tháng 8 năm 2022, nhóm hộ 6 quản lý rừng cộng đồng (QLRCĐ) thôn Dỗi của xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chia sẻ kinh nghiệm trồng cây gừng gió dưới tán rừng tự nhiên. Hoạt động được sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Phát triển […]

09

Tuyển tư vấn thực hiện rà soát các hoạt động sinh kế dưới tán rừng của cộng đồng quản lý rừng.

I. Giới thiệu Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công […]

07

Gia hạn thời gian Tuyển đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế trồng cây gừng gió dưới tán rừng tự nhiên

Mục tiêu Khảo sát và xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng 4 ha cây gừng gió dưới tán rừng tự nhiên Tổ chức thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện […]

07

Tuyển tư vấn đánh giá cải thiện chất lượng rừng được giao cho cộng đồng quản lý

Mục tiêu Khảo soát và đánh giá hiện trạng chất lượng rừng được giao cho cộng đồng quản lý của vùng dự án LtC tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổ chức thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm Xã Thượng Lộ, Thượng Nhật của huyện Nam Đông và […]