Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Dự án “Thí điểm NAMA – Hệ thống chiếu sáng Sử dụng Năng Lượng hiệu quả ở thành phố Huế” (VIE/401) công bố danh sách tác giả đạt giải 02 cuộc thi:  (1) Thiết kế video/clip và bài viết truyền thông (2) Cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giảm nhẹ Biến đổi Khí Hậu.

02 Cuộc thi do Trung Tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với dự án VIE/401 – Lux-Development thực hiện. Chương trình được tài trợ bởi Quỹ năng lượng và khí hậu Luxembourg (Bộ Phát triển bền vững và hạ tầng Luxembourg).

(1)

(2)