Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Từ ngày  4– 30/5, các nhóm hộ quản lý rừng cộng đồng thuộc xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành rà soát lại hiện trạng 7 khu vực rừng được giao. Hoạt động được sự tư vấn từ Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và sự hỗ trợ về chuyên môn của cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Nam Đông.

Nhóm hộ quản lý rừng phối hợp cùng đại diện Hạt kiểm lâm và chuyên gia CRD rà soát lại hiện trạng rừng dưới sự hỗ trợ của dự án SIDA

Trong đợt rà soát này, 7 nhóm hộ quản lý rừng cộng đồng thuộc xã Thượng Lộ cùng các bên tham gia có sự chuẩn bị và nghiên cứu sơ bộ kỹ lưỡng nên đã thực hiện thuận lợi việc đánh dấu ranh giới giữa các chủ rừng bằng sơn. Bên cạnh đó, các nhóm cũng đã hoàn tất việc lập ô mẫu (500m2) để kiểm kê số lượng cây, tên loài của cây gỗ và lâm sản ngoài gỗ theo từng trạng thái rừng khác nhau.

Ông Phan Văn Hùng, cán bộ CRD cho biết:Hoạt động được diễn ra trong bối cảnh kế hoạch quản lý bảo vệ rừng 5 năm (2016-2020)  của 7 nhóm hộ quản lý rừng cộng đồng  đã kết thúc.  Các nhóm hộ quản lý rừng tham gia vào hoạt động không chỉ được nâng cao năng lực điều tra, giám sát rừng mà còn được hỗ trợ để tìm các giải pháp phù hợp nhằm giải quyết những khó khăn hiện nay của các nhóm hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu trong việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về Quản lý rừng bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

 

Nhóm hộ quản lý rừng phối hợp cùng đại diện Hạt kiểm lâm và chuyên gia CRD rà soát lại hiện trạng rừng dưới sự hỗ trợ của dự án SIDA

Sau khi rà soát hiện trạng rừng, cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Nam Đông sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu điều tra. Qua đó, các cán bộ CRD sẽ có cơ sở để tư vấn định hướng cho các nhóm hộ quản lý rừng cộng đồng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững phù hợp với điều kiện của từng nhóm hộ. Đồng thời, đây cũng là tiền đề để các nhóm hộ quản lý rừng cộng đồng tiếp tục tổ chức họp tham vấn ý kiến thành viên về việc xây dựng và hoàn thiện phương án quản lý bền vững trong giai đoạn 2021-2025.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” do Tổ chức hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ.  Dự án được điều phối bởi Quỹ Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam với sự đồng thực hiện của CRD và Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phan Văn Hùng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung –  CRD