Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ngày 9 tháng 6 năm 2021, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại hc Nông Lâm, Đại hc Huế đã phối hp vi Đoàn Thanh niên cộng sản HCM và Phòng Lao động Thương binh và xã hội (LĐ, TB & XH) thành phố Tam Kỳ tổ chức hội thảo chuyên đề “Giới thiệu mô hình Giải trình xã hội lấy trẻ em làm trọng tâm”.

Bà Đặng Thị Lan Anh chia sẻ các nội dung của buổi tập huấn

Tham gia hội thảo có các đại diện của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Thành đoàn Tam Kỳ, Phòng LĐTBXH, ban tham vấn của Hội đồng trẻ em và các đại biểu đến từ 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 9 phường: An Mỹ, An Phú, An Sơn, An Xuân, Hòa Hương, Hòa Thuận, Phước Hòa, Tân Thạnh, Trường Xuân và 4 xã: Tam Ngọc, Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh.

Các tham dự viên tìm hiểu tài liệu trong buổi tập huấn  

Các tham dự viên tìm hiểu tài liệu trong buổi tập huấn  

Mục tiêu của hội thảo nhằm giới thiệu cho các bên liên quan về mục đích, tiến trình thực hiện giải trình xã hội lấy trẻ em làm trọng tâm, một số mô hình thí điểm tại các quốc gia trong khu vực, đồng thời tham vấn về tính khả thi của việc triển khai mô hình này tại Việt Nam nói chung và tại thành phố Tam Kỳ nói riêng.

Cán bộ Thành đoàn thành phố Tam Kỳ tham gia đóng góp ý kiến trong buổi tập huấn

Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe các chia sẻ của CRD về trách nhiệm giải trình xã hội như một phương pháp tiếp cận thúc đẩy quản trị tốt, tiến trình thực hiện và một số ứng dụng giải trình xã hội trong quản trị quyền trẻ em tại một số quốc gia trong khu vực. Từ đó, các tham dự viên cũng đã thảo luận về các cơ hội và khó khăn tiềm năng khi thực hiện giải trình xã hội lấy trẻ em làm trọng tâm tại Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến sự cởi mở trong các chủ trương hiện nay của chính quyền địa phương đến vấn đề về trẻ em cũng như sự ra đời và bước đầu hoạt động khá tích cực của Hội đồng trẻ em thành phố Tam Kỳ. Mặc dù vậy, theo đại diện phòng LĐ, TB & XH thành phố, trẻ em vẫn chưa có nhiều cơ hội được bày tỏ ý kiến đối với các chương trình, chính sách, kế hoạch liên quan đến trẻ trên địa bàn thành phố do một số hạn chế về nguồn lực.  

Ông Hồ Lê Phi Khanh tham gia trình bày những nội dung của buổi tập huấn

Cũng trong buổi hội thảo, CRD cũng đã tham vấn ý kiến của các bên liên quan về kế hoạch thực hiện mô hình thí điểm giải trình xã hội lấy trẻ em làm trọng tâm thông qua sáng kiến “Tăng cường sự tham gia của trẻ em trong xây dựng và đánh giá xã, phường phù hợp với trẻ em tại TP Tam Kỳ”. Qua đó, các ý kiến cụ thể về phương pháp thực hiện cũng như vai trò của các bên liên quan trong thúc đẩy và hỗ trợ sự tham gia của trẻ nói chung và sự tham gia của trẻ trong sáng kiến nói riêng cũng đã được ghi nhận, thảo luận và thống nhất.

Toàn thể thành viên chụp ảnh lưu niệm

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội về Quản trị quyền trẻ em” do CRD điều phối với sự tài trợ của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam.

 

Thực hiện: Quốc Hùng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung