Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ngày 31/10/2023, tại Viện Chăn nuôi Việt Nam, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với với trường Đại học Tasmania (Úc), Viện Chăn nuôi quốc gia và Học Viện Nông nghiệp Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức họp khởi động dự án “Liên kết các hoạt động sản xuất của nông hộ vào chuỗi thương mại cung ứng bò thịt tại Việt Nam”.

Đến tham dự Hội thảo, có 40 đại biểu là đại diện Vụ Khoa học Công Nghệ và Môi Trường, Vụ Tài Chính, Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT; Đại diện các Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Thái Bình, Quảng Bình, Điện Biên; đại diện ACIAR tại Việt Nam; các công ty, trang trại vỗ béo bò thịt; các chuyên gia của Đại học Tasmania (Úc) và đại diện các cơ quan thực hiện dự án phía Việt Nam là Viện Chăn nuôi quốc gia, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam và Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung.

TS. Phạm Công Thiếu, Viện trưởng Viện Chăn nuôi, phát biểu khai mạc

Dự án “Liên kết các hoạt động sản xuất của nông hộ vào chuỗi thương mại cung ứng bò thịt tại Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) tài trợ, được dự kiến triển khai thực hiện từ 2023 – 2026 tại các tỉnh Hà Nội, Thái Bình và Quảng Bình với tổng mức đầu tư là 16.848.899.600 VNĐ, trong đó vốn do ACIAR tài trợ không hoàn lại là 14.145.129.600 đồng và vốn đối ứng bằng tiền mặt từ Chính phủ Việt Nam là 2.703.770.000 đồng. Dự án do Đại học Tasmania (Úc) chủ trì thực hiện, với sự phối hợp của Viện Chăn nuôi Quốc gia (NIAS), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA), và Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD).

Với mục tiêu cải thiện và nâng cao mối liên kết giữa các hộ chăn nuôi, doanh nghiệp và các tác nhân trong chuỗi thương mại cung ứng bò thịt tại Úc và Việt Nam, đồng thời thông qua việc tiếp cận các mô hình kinh doanh thí điểm để cải thiện sinh kế cho các hộ chăn nuôi trong quá trình tham gia chuỗi cung ứng bò thịt thương mại ở Việt Nam, dự án sẽ được thực hiện với 03 hợp phần: Hợp phần 1: Đánh giá, xác định những ưu điểm và hạn chế trong chuỗi cung ứng thương mại bò thịt; Hợp phần 2: Xây dựng mô hình liên kết trong chuỗi cung ứng thương mại thịt bò; và Hợp phần 3: Mở rộng mô hình liên kết chuỗi cung ứng thương mại bò thịt.

TS. Stephen Ives – Giám đốc Dự án phía Úc giới thiệu về dự án

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thanh An, Trưởng đại diện ACIAR tại Việt Nam cho biết, với nền tảng hợp tác lâu dài, sự hiểu biết lẫn nhau, cùng với mục tiêu rất rõ ràng, tin tưởng rằng dự án sẽ được thực hiện thành công trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự cuộc họp