Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ngày 26/04/2024, tại Văn phòng UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với UBND huyện A Lưới tổ chức họp khởi động dự án “Thúc đẩy bảo tồn tài nguyên cây dược liệu bản địa gắn với cải thiện sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi”.

Đến tham dự Hội thảo có hơn 30 đại biểu là đại diện UBND, Phòng NN&PTNT, Hội phụ nữ, Trung tâm DVNN và Hạt kiểm lâm huyện A Lưới; đại diện lãnh đạo và cộng đồng được giao/khoán rừng tại 03 xã Quảng Nhâm, Hồng Kim và Hồng Vân; đại diện Quỹ ERM tại Việt Nam; các công ty sản xuất dược liệu, và đại diện cơ quan thực hiện dự án là Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung.

Trương Quang Hoàng, Giám đốc Trung tâm PTNT miền Trung, phát biểu khai mạc

Huyện A Lưới có diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 98 ngàn ha (chiếm 67% diện tích tự nhiên), trong đó diện tích rừng tự nhiên là 83 ngàn ha và diện tích rừng giao cho cộng đồng quản lý, bảo vệ là 15 ngàn ha. Với diện tích rừng tự nhiên này, A Lưới là nơi phân bố của hơn 60% số loài thực vật có giá trị dược liệu ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên, nguồn tài nguyên dược liệu ở huyện A Lưới cũng đang bị suy giảm mạnh. Có khoảng 27 loài thực vật có giá trị dược liệu quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo tồn. Sự suy giảm nguồn tài nguyên cây dược liệu đã ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, tri thức bản địa, sinh kế của người dân, tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.

Dự án “Thúc đẩy bảo tồn tài nguyên cây dược liệu bản địa gắn với cải thiện sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi” do Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung xây dựng và thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ Quản lý tài nguyên môi trường (Quỹ ERM). Dự án được triển khai thực hiện từ 2024 – 2026 tại 03 xã Quảng Nhâm, Hồng Kim và Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế với kinh phí 150.000 USD, tương đương 3.587.700.000 đồng. Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện chất lượng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân miền núi, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, tại huyện A Lưới. Để đạt được các mục tiêu đó, dự án tập trung vào các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng, bao gồm phụ nữ, về các vấn đề liên quan trong quản lý tài nguyên bền vững; đẩy mạnh quản lý, khai thai và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu; phát triển sản xuất và tạo thu nhập từ nguồn tài nguyên dược liệu cho người dân, đặc biệt là phụ nữ.

Tại cuộc họp, sau khi lắng nghe CRD và ERM giới thiệu về dự án, các tham dự viên đã thảo luận về cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia dự án; tiềm năng, cơ hội và thách thức để phát triển cây dược liệu tại địa phương; các sản phẩm tiềm năng tử dược liệu có thể phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho người dân.

Ông Hoàng Thế Vĩnh – Đại diện Quỹ ERM giới thiệu về các hoạt động hỗ trợ phát triển bền vững của Quỹ cho cộng đồng

Bà Nguyễn Thị Thanh – Đại diện Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện A Lưới chia sẻ về định hướng phát triển dược liệu trên địa bàn huyện

Ông Hồ Văn Ngưm – Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hồ Văn Ngưm, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết các mục tiêu và hoạt động dự án phù hợp với định hướng của địa phương về phát triển cây dược liệu quý. Do đó, Huyện cam kết sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện và phối hợp với CRD để triển khai dự án với kết quả tốt đẹp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Các đại biểu tham dự cuộc họp