Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trong 02 ngày 9 và 10/9/2021, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức lớp tập huấn trực tuyến với chủ đề “Lồng ghép quyền trẻ em trong các dự án phát triển”. Tham dự tập huấn có 24 tham dự viên là cán bộ các tổ chức xã hội đang làm việc trong lĩnh vực phát triển tại miền Trung.  

Đầu cầu Huế kết nối cùng các tham dự viên

Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm cung cấp cho các tham dự viên các khái niệm, yêu cầu, những nguyên tắc cơ bản, phương pháp và các công cụ cần thiết để lồng ghép quyền trẻ em trong từng chu trình của dự án phát triển.

Tham dự viên tham gia hoạt động nhóm

Tại lớp tập huấn, thông qua các hoạt động thảo luận nhóm, hội thi, chia sẻ cá nhân, các tham dự viên đã phân biệt được giữa xây dựng Chương trình dựa trên Quyền Trẻ em và Lồng ghép quyền trẻ em trong xây dựng Chương trình, đồng thời nắm được các nguyên tắc cơ bản lồng ghép quyền trẻ em trong quá trình lồng ghép. Các tham dự viên cũng đã có cơ hội thực hành lồng ghép Quyền trẻ em trong từng giai đoạn của một chu trình dự án, ngay từ giai đoạn phân tích vấn đề đến giai đoạn đánh giá dự án. Các tham dự viên cũng đã thẳng thắn chia sẻ các khó khăn có thể gặp phải trong quá trình lồng ghép, cũng như lập kế hoạch thí điểm lồng ghép quyền trẻ em trong các dự án mà các tổ chức đang hay sắp thực hiện.

Tiến sĩ Trương Quang Hoàng phát biểu tại lớp tập huấn

Phát biểu tổng kết lớp tập huấn, Tiến sĩ Trương Quang Hoàng – Giám đốc CRD nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lồng ghép Quyền trẻ em trong các dự án phát triển một cách có hệ thống nhằm hạn chế tối đa hay loại bỏ các rủi ro, tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến trẻ em trong quá trình thực hiện các hoạt động dự án; từ đó đảm bảo quyền của tất cả các nhóm trẻ em được tôn trọng, bảo vệ và thực hiện theo đúng tinh thần của Công ước quốc tế về quyền trẻ em.  

Quốc Hùng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung