Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.

Ngày 16/5 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) tiếp tục phối hợp với nhóm hỗ trợ VPA-FLEGT Quảng Trị tổ chức nội dung thực hành tập huấn cho các tập huấn viên về “Giới thiệu Hiệp định VPA-FLEGT và phương pháp Hỗ trợ kỹ thuật cho hộ trồng rừng”. Đây là nội dung rèn luyện kỹ năng kế tiếp của phần lý thuyết mà các tập huấn viên đã được học tại thành phố Huế (8-9/5/2020).

Tại khóa tập huấn, mỗi học viên được phân công chuẩn bị nội dung và có 15-20 phút để thực hành tập huấn nội dung chuẩn bị của mình. Sau phần thực hành của mỗi học viên, TS. Hoàng Huy Tuấn – giảng viên của khóa học, đã nhận xét, góp ý nhằm giúp các học viên hoàn thiện kỹ năng. Ngoài góp ý của giảng viên, các học viên cũng nhận được nhiều sự góp ý và chia sẻ giữa các học viên khác.

Khóa tập huấn đã giúp cho các học viên rèn luyện kỹ năng tập huấn và củng cố lại kiến thức để tự tin hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn lại các nội dung đã học trong thời gian tới. Trong, khuôn khổ dự án, các học viên sẽ trực tiếp tập huấn 05 khóa tập huấn Giới thiệu Hiệp định VPA-FLEGT và những yêu cầu về gỗ hợp pháp đối với hộ gia đình trồng rừng đến các hộ dân tại tỉnh Quảng Trị. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế” do Chương trình EU-FAO FLEGT tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc./.

 

 

 

Comments are closed.