Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trong tháng 9 và 10 năm 2021, các cộng đồng (nhóm hộ) quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) của xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện trồng 24 ha cây lâm sản ngoài gỗ (LSNG) dưới tán rừng tự nhiên của cộng đồng. Hoạt động được sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Trồng cây LSNG dưới tán rừng tự nhiên nhằm mục đích làm giàu rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và tạo thêm nguồn thu nhập trong tương lai cho các hộ tham gia quản lý rừng cộng đồng. Đây là hoạt động được xác định trong Phương án quản lý rừng bền vững 5 năm do   của các Nhóm hộ quản lý bảo vệ rừng.

Trong quá trình thực hiện hoạt động này, CRD đã tổ chức 06 lớp kỹ thuật trồng cây mây và cây gừng gió; đồng thời cung cấp 24.200 cây mây giống và 2.200 cây gừng gió đạt tiêu chuẩn chất lượng cho 06 Nhóm hộ QLBVR.

Tập huấn kỹ thuật trồng gừng gió cho các thành viên Nhóm hộ 1 thôn Dỗi

Các Nhóm hộ đã trồng hoàn tất 22 ha cây mây và 2 ha cây gừng gió tại các khu vực đã được thiết kế, tỷ lệ cây sống đạt trên 95%. Trong đó, Nhóm hộ QLBVR ở thôn Dỗi đã tiên phong thử nghiệm trồng 2 ha cây gừng gió, đây là loại cây có giá trị cao và lần đầu tiên được trồng dưới tán rừng tự nhiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế.  Ông Hồ Văn Nhờ, Nhóm hộ 3 thôn Dỗi cho biết: “từ khi trồng đến nay mới được 3 tuần nhưng cây đã hồi xanh và một số cây đã phát triển thêm chồi mới. Có thể  sau 2 năm sẽ cho thu hoạch, và hứa hẹn sớm mang lại thu nhập cho người ”.

Các thành viên Nhóm hộ 3 thôn Dỗi vận chuyển cây mây giống

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” do Tổ chức hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ. Dự án được điều phối bởi Quỹ Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam với sự đồng thực hiện của CRD và Hội chủ rừng phát triển bền vững.

Một số hình ảnh liên quan đến trồng cây LSNG dưới tán rừng cộng đồng

Chị Trần Thị Bại, người phụ nữ DTTS Cơ Tu tham gia trồng cây gừng gió dưới tán rừng

Chị Trần Thị Tảo, Nhóm hộ cụm dân cư La Hố tham gia trồng cây mây dưới tán rừng

Các thành viên Nhóm hộ thôn Cha Măng vận chuyển cây mây giống

Chị Hồ Thị Thủy,  Nhóm hộ cụm dân cư Mụ Nằm tham gia trồng mây dưới tán rừng

Phan Văn Hùng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung