Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
05

Tuyển tư vấn tập huấn viết đề xuất nghiên cứu và bài báo khoa học

1. Giới thiệu Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) phối hợp với Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự phát triển (CIRAD) thực hiện chương trình “Đổi mới hệ thống đào tạo về cảnh quan rừng trồng bền vững (TALENT)”. Đây là chương trình đào tạo […]

05

Tư vấn lập báo cáo phân tích hoạt tính dược liệu của củ Gừng Gió và đề xuất các sản phẩm có thể sản xuất.

1.    GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công […]

05

Tư vấn xây dựng mẫu Phương án nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong cả 3 loại rừng, áp dụng cho chủ rừng là tổ chức và cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng.

1.    GIỚI THIỆU Dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn, giai đoạn 2” hay còn được biết đến với tên gọi là Dự án “Leading the change 2” hoặc “LtC 2” có mục tiêu là Đến năm 2028, các […]

05

Tư vấn thực hiện tập huấn kỹ thuật: ứng dụng phần mềm tuần tra rừng cộng đồng SMART-Mobile

1.    GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công […]

05

Tư vấn thực hiện tập huấn kỹ thuật về: thu hái và sơ chế sản phẩm gừng gió

1.    GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công […]