Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
10

Tuyển công ty tư vấn xây dựng nền tảng tập huấn và bài giảng trực tuyến có tương tác với người học lần 2

Tiêu đề: Tuyển công ty tư vấn xây dựng nền tảng tập huấn và bài giảng trực tuyến có tương tác với người học lần 2 Mã hoạt động: 1.5 Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), 102 Phùng Hưng, Huế , Thừa Thiên Huế Tổ chức điều phối: […]

09

Tuyển tư vấn xây dựng bài giảng tập huấn trực tuyến “Lồng ghép quyền trẻ em trong các dự án phát triển”

Tiêu đề: Tuyển tư vấn xây dựng bài giảng tập huấn trực tuyến “Lồng ghép quyền trẻ em trong các dự án phát triển“ Mã hoạt động: 1.5.3 Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Thời gian thực hiện: Từ 05/10 đến 10/10/2021 Hạn nộp hồ sơ: […]

09

Tuyển tư vấn xây dựng bài giảng tập huấn trực tuyến “Phòng chống phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới đối với trẻ em trong trường học và cộng đồng”

Tiêu đề: Tuyển tư vấn xây dựng bài giảng tập huấn trực tuyến “Phòng chống phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới đối với trẻ em trong trường học và cộng đồng” Mã hoạt động: 1.5.2 Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) […]

09

Tuyển công ty tư vấn xây dựng nền tảng tập huấn và bài giảng trực tuyến có tương tác với người học

Tiêu đề: Tuyển công ty tư vấn xây dựng nền tảng tập huấn và bài giảng trực tuyến có tương tác với người học Mã hoạt động: 1.5 Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), 102 Phùng Hưng, Huế , Thừa Thiên Huế Tổ chức điều phối: Trung tâm […]

09

Giám sát và hỗ trợ hoạt động tuần tra bảo vệ rừng cộng đồng

Trong tháng 8/2021, các cộng đồng và nhóm hộ quản lý rừng xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện 11 đợt tuần tra bảo vệ rừng. Hoạt động được sự hỗ trợ và giám sát của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông […]