Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
11

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “LIÊN KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NÔNG HỘ VÀO CHUỖI THƯƠNG MẠI CUNG ỨNG BÒ THỊT TẠI VIỆT NAM” (DA ACIAR)

Ngày 31/10/2023, tại Viện Chăn nuôi Việt Nam, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với với trường Đại học Tasmania (Úc), Viện Chăn nuôi quốc gia và Học Viện Nông nghiệp Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) […]

10

Tham vấn lựa chọn mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA)

Vào tháng 9 năm 2023, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến lãnh đạo địa phương để lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại 02 […]

01

Hội thảo tổng kết dự án nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững

Sau 3 năm triển khai thực hiện, ngày 30/12/2022 Trung tâm PTNT miền Trung (CRD) phối hợp Uỷ ban Nhân dân huyện Nam Giang và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào […]

11

[Gia Hạn] Tuyển một đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số”

Trung tâm PTNT miền Trung (CRD) cần tuyển 01 đơn vị kiểm toán tuyển một đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và […]

11

Tuyển một đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số”

Trung tâm PTNT miền Trung (CRD) cần tuyển 01 đơn vị kiểm toán tuyển một đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và […]