Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
07

Gia hạn thời gian Tuyển đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế trồng cây gừng gió dưới tán rừng tự nhiên

Mục tiêu Khảo sát và xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng 4 ha cây gừng gió dưới tán rừng tự nhiên Tổ chức thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện […]

07

Tuyển tư vấn đánh giá cải thiện chất lượng rừng được giao cho cộng đồng quản lý

Mục tiêu Khảo soát và đánh giá hiện trạng chất lượng rừng được giao cho cộng đồng quản lý của vùng dự án LtC tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổ chức thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm Xã Thượng Lộ, Thượng Nhật của huyện Nam Đông và […]

07

Tuyển đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế trồng cây gừng gió dưới tán rừng tự nhiên.

Mục tiêu Khảo sát và xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng 4 ha cây gừng gió dưới tán rừng tự nhiên Tổ chức thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện […]

03

Hoạt động rà soát diện tích đất rừng xã Đăk Nên

Từ ngày 24-27/02/2022 vừa qua, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kon Plong triển khai một số hoạt động nhằm thống nhất diện tích giao rừng cho cộng đồng tại xã […]

01

Hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy và áp dụng tri thức bản địa về sử dụng cây dược liệu để phòng, trị trong bối cảnh đại dịch COVID 19 tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”

Vừa qua, vào ngày 14/12/2021, tại xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) và Hội Đông y tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Nam Giang tổ chức hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy và áp dụng tri thức bản địa […]