Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
10

Xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững cho cộng đồng người dân tộc thiểu số Ca Doong.

Trong tháng 8/2021, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã hỗ trợ cộng đồng quản lý rừng thôn Tu Rét, xã Đắk Nên, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững. Ông A H Rum đang phổ […]

07

HƯỚNG DẪN CỘNG ĐỒNG QUẢN LÝ RỪNG TRA CỨU DỮ LIỆU WEBGIS

Cuối tháng 5 năm 2023 vừa qua, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức buổi “Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu Webgis” cho đại diện các cộng đồng/nhóm hộ quản lý rừng tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh […]

06

Cộng đồng chung tay bảo tồn đa dạng sinh học

Nhân ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, trong hai ngày, 21 và 22 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Nam Đông và Đoàn thanh niên xã Thượng Lộ tổ chức […]

06

Tập huấn “Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thuốc Nam” cho đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu

Cuối tháng 4 năm 2023 vừa qua, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức lớp tập huấn về “Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thuốc Nam” cho bà con người DTTS Cơ Tu tại xã Thượng Lộ, huyện Nam […]

06

Hỗ trợ cộng đồng sưu tầm cây thuốc nam

Trong những ngày cuối tháng 4/2023, các cộng đồng quản lý rừng xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện 4 đợt sưu tầm cây thuốc nam với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học […]