Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
02

Hội thảo Tổng kết Dự án “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá Chương trình Giảm phát thải (ER-P)”

Sáng ngày 22 tháng 2 năm 2023, Trung tâm PTNT miền Trung (CRD) đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá Chương trình Giảm phát thải (ER-P)”  tại Thành phố Huế nhằm […]

02

Diễn đàn trao đổi về quyền lợi của người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong thực hiện chương trình giảm phát thải (ER-P)

Trong hai ngày 9 và 10 tháng 2 năm 2022, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) đã tổ chức diễn đàn “Trao đổi về quyền lợi của người dân tộc thiểu số (DTTS) và phụ nữ trong thực hiện chương trình giảm phát thải (ER-P)” tại thành phố Huế. Toàn cảnh diễn […]

12

Cuộc họp góp ý báo cáo kết quả rà soát hoạt động “Sáng kiến khởi xướng bởi cộng đồng về kết nối tiêu thụ sản phẩm lâm sản ngoài gỗ”

Toàn cảnh cuộc họp Sáng ngày 10/12/2022 tại thành phố Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) tổ chức cuộc họp  góp ý báo cáo kết quả của hoạt động “Sáng kiến khởi xướng bởi cộng đồng về kết nối tiêu thụ sản phẩm lâm sản ngoài gỗ (LSNG)”. Nhằm mục tiêu […]

11

Hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá chương trình phát thải ER-P”

Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy sự tham gia hiểu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá chương trình […]

11

Tuyển đơn vị tư vấn biên tập nội dung và thiết kế pa nô

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại […]