Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
11

Hội thảo “ Tham vấn Luật bảo vệ phát triển rừng 2004” ở Thừa Thiên Huế

Ngày  11/11/2014, nẳm trong khuôn khổ  Chương trình hỗ trợ liên minh – Tổ chức  Oxfam Anh, Liên minh đất rừng (FORLAND) đã tổ chức hội thảo “Tham vấn cộng đồng và hộ gia đình về Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004”. Đây là hoạt động nghiên cứu nằm  nhằm  “Tham vấn về Luật BV&PTR 2004” do Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) và Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên (CORENARM) phối hợp với Đại học Tây Nguyên thực hiện. Nghiên cứu này đã được triển khai trên địa bàn ba tỉnh: Đak Lak, Hòa Bình và Thừa Thiên Huế, hội thảo tại Huế là cơ hội để nhóm nghiên cứu chia sẻ, thống nhất các phát hiện trong quá trình khảo sát việc thực thi Luật BV&PTR 2004 và trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị gửi đến các cấp ra chính sách trong giai đoạn sửa đổi luật sắp tới.

11

Xúc tiến tái sinh rừng Kiền cho cộng đồng thôn 3 xã Hương Lộc huyện Nam Đông

Nhằm xúc tiến tái sinh tự nhiên dưới tán rừng và làm giàu rừng bằng những cây mục đích có giá trị kinh tế cao, cộng đồng nhận rừng thôn 3 xã Hương Lộc đã tiến hành trồng bổ sung cây Kiền Kiền trong khu rừng tự nhiên được giao.

11

Tập huấn: Nâng cao kỹ năng truyền thông vận động chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp cho mạng lưới Liên minh đất rừng

Trong thời gian từ ngày 03/10 – 05/10/2014 với vai trò là tổ chức điều phối của mạng lưới Liên minh đất rừng(FORLAND), Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam(CRD) đã tổ chức khóa tập huấn về truyền trong vận động chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp cho các thành viên của mạng lưới FORLAND.

10

Tập huấn ở huyện Nam Đông về trồng, chăm sóc và thu hái cây Ba Kích dưới tán rừng

Mỗi thành viên trong cộng đồng sẽ là nhân tố truyền đạt lại những kinh nghiệm cho người dân trong vùng khi phát triển loài cây trồng này.

09

Hội thảo “Tham vấn cộng đồng thu thập thông tin phục vụ cho tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định VPA/FLEGT”

Căn cứ vào những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo tham vấn, Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung có trách nhiệm tổng hợp và hoàn chỉnh các ý kiến nhằm đóng góp vào nội dung Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (TLAS) trong tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp đinh VPA/FLEGT dự kiến được ký kết và thực hiện từ tháng 10/2014