Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
03

Các cộng đồng người dân Cơ tu đồng loạt mở cửa rừng

Trong những ngày đầu tháng 3 năm 2015, 06 cộng đồng được nhận rừng của 03 xã Thượng Nhật, Thượng Lộ và Hương Lộc trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quyền quản lý và hưởng lợi của cộng đồng sau giao đất giao rừng của tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức ICCO tài […]

08

Tiềm năng các mô hình phát triển rừng cộng đồng ở huyện Nam Đông

Trong năm 2014 – 2015, Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng phát triển các mô hình trong giai đoạn I và thử nghiệm xây dựng một số mô hình mới như trồng Ba kích, trồng Mít làm ranh giới giữa rừng cộng đồng và các diện tích rẫy của người dân…