Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
05

Tư vấn thực hiện khảo sát diện tích và trữ lượng của cây gừng gió đã được dự án LtC hỗ trợ trồng tại các khu vực rừng cộng đồng của vùng dự án.

1.    GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công […]

05

Tư vấn thực hiện tập huấn kiến thức về: thị trường, quản lý tài chính, lập kế hoạch kinh doanh

1.    GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công […]

05

Gia hạn Tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật xây dựng và vận hành vườn ươm cây dược liệu tại cộng đồng

1. GIỚI THIỆU Trung tâm phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) tiếp nhận và triển khai thực hiện dự án “Thúc đẩy bảo tồn cây thuốc nam bản địa gắn với cải thiện sinh kế của phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng miền núi” do Quỹ Quản lý tài nguyên môi trường […]

05

Tuyển tư vấn làm phim tư liệu hóa các hoạt động của dự án

1. Giới thiệu  Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) đang thực hiện dự án “Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Trung Việt Nam” tại xã A Roàng và xã Hồng Thượng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. […]

05

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “THÚC ĐẨY BẢO TỒN CÂY THUỐC NAM BẢN ĐỊA GẮN VỚI CẢI THIỆN SINH KẾ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG MIỀN NÚI”

Ngày 26/04/2024, tại Văn phòng UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với UBND huyện A Lưới tổ chức họp khởi động dự án “Thúc đẩy bảo tồn tài nguyên cây dược liệu bản địa gắn […]