Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
07

Hỗ trợ các Nhóm hộ quản lý rừng đồng bào Cơ Tu xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững (Phương án).

Trong tháng 6/2021, các Nhóm hộ quản lý rừng cộng đồng thuộc xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững cho cộng đồng. Hoạt động được sự tư vấn từ Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học […]

07

Tuyển tư vấn tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuần tra bảo vệ rừng cộng đồng

  Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm: Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện: Từ 26/7 – 31/7/2021 Thời gian nộp hồ sơ: Từ 16/7 – 22/7/2021 1. GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển Nông thôn miền […]

07

Tuyển tư vấn giám sát và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây lâm sản ngoài gỗ

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm: Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện: Từ 25/7 – 10/12/2021 Thời gian nộp hồ sơ: Từ 16/7 – 22/7/2021 1. GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung […]

07

Tuyển tư vấn tập huấn “Kiến thức về thị trường cho các cộng đồng quản lý rừng”

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm: Xã Thượng Lộ và xã Thượng Nhật của huyện Nam Đông, xã A Roàng của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện: Từ 21 – 31/07/2021 Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 13 […]

07

Sinh hoạt chuyên đề: Phòng chống trừng phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ em

Ngày 10/7, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ – Đoàn thanh niên – Câu lạc bộ Những người yêu trẻ phường An Mỹ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Phòng chống trừng phạt thể chất […]