Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
11

Hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội về quản trị Quyền trẻ em”

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” được tổ chức Cứu trẻ trẻ em (SC) […]

11

Tuyển tư vấn rà soát các diện tích đất rừng hưởng dụng theo luật tục truyền thống của các cộng đồng ở xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Tiêu đề: Tuyển tư vấn rà soát các diện tích đất rừng hưởng dụng theo luật tục truyền thống của các cộng đồng ở xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Mục tiêu: Rà soát các diện tích đất rừng được các cộng đồng quản lý và hưởng dụng theo luật tục truyền […]

11

Trồng cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng tự nhiên của cộng đồng

Trong tháng 9 và 10 năm 2021, các cộng đồng (nhóm hộ) quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) của xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện trồng 24 ha cây lâm sản ngoài gỗ (LSNG) dưới tán rừng tự nhiên của cộng đồng. Hoạt động được sự hỗ trợ […]

11

Tuyển tư vấn khảo sát tình trạng chồng lấn đất đai của các hộ gia đình và cộng đồng tại xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Tiêu đề: Tuyển tư vấn khảo sát tình trạng chồng lấn đất đai của các hộ gia đình và cộng đồng tại xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Mục tiêu: Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng chồng lấn trước khi giao đất giao rừng cho […]

10

Tiêu đề : Tuyển tư vấn thúc đẩy sự tham gia và lồng ghép giới vào quá trình giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum Mục tiêu: Giám sát, thúc đẩy đơn vị tư vấn đảm bảo sự tham gia và lồng ghép giới vào quá trình […]