Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
04

Dự án Tăng cường Quản trị Quyền trẻ em cho các CSO miền Trung

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Thời gian thực hiện: 6 tháng từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2016 Đơn vị tài trợ: Tổ chức cứu trợ trẻ em Quốc tế Save The Childrend Tổng ngân sách: 824. 000.000 VNĐ Phạm vi thực hiện: Tại tỉnh Thừa Thiên Huế Nhân sự […]