Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Từ ngày 31/11-05/12, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức tập huấn và đánh giá “Quản lý rủi ro thiên tai, rủi ro biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng” cho 8 xã tại 2 huyện Phú Vang và Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tham gia mỗi khóa tập huấn có 30 tham dự viên gồm đại diện lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân xã, các đoàn thể, đại diện trường học và thành viên thuộc nhóm cộng đồng thuộc 8 xã Phú Thanh, Phú Hải, Phú Mậu, Phú Thượng, Phú Gia, Phú Lương, Phú An (Phú Vang) và xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc).

Tập huấn tại xã Phú Hải

Các khóa tập huấn đã giúp các tham dự viên hiểu được những kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, nhận diện được nhà ở an toàn trước thiên tai cũng như các phương pháp quản lý rừng ngập mặn bền vững. Qua đó, các nhóm cùng nhau xây dựng công cụ đánh giá rủi ro thiên tai, rủi ro khí hậu tại địa phương có sự tham gia.

Phụ nữ xếp hạng rủi ro thiên tai

Ngay sau khi được tập huấn, tập huấn viên chọn những thành viên ưu tú của nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã và hỗ trợ họ đánh giá, tham vấn ý kiến của 80 người dân tại địa phương từ đó xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu của xã dựa vào cộng đồng.

Hiện nhóm hỗ trợ kỹ thuật đã hoàn thiện báo cáo để thông qua lãnh đạo xã nhằm xây dựng một hệ thống thông tin làm cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về quản lý rủi ro thiên tai, rủi ro biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tại địa phương.

Các khóa tập huấn giúp địa phương chủ động ứng phó với các tình huống rủi ro do thiên tai, biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân. Hoạt động thuộc hợp phần 3 – Thông tin và dữ liệu rủi ro thiên tai trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” được tài trợ bởi Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thuộc chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), trong đó CRD là đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và phụ trách tổ chức tập huấn cấp xã, dự kiến thực hiện tại 60 xã thuộc 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Quảng Nam trong thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 01/2021.

Những hình ảnh lưu niệm

Hữu Tâm – Bảo Hòa