Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
03

Báo cáo dự án Nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014

Thông tin về dự án – Tên dự án: Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế – Mã số dự án: VCSF.2012.10 – Năm dự án: 1/4/2013 – 30/4/2014 – Ngân sách dự án: 70.000 EURO – Cơ quan tài trợ: Đại sứ Quán […]

03

Báo cáo tiến độ dự án Flegt – khu vực miền Trung năm thứ nhất (4/2014-4/2015)

Giới thiệu chung Tên đơn vị tiếp nhận hợp đồng tài trợ: ICCO – South East Asia and Pacific Regional Officer Tên và chức vụ của người chịu trách nhiệm chính: Le Hien, Regional Officer for South East Asia & Pacific Tên các đối tác tham gia vào Dự án: * Trung tâm Phát triển […]

04

Biến đổi khí hậu: Tác động, thích ứng và chính sách nông nghiệp

  Chủ biên: PGS. TS Lê Đình Phùng & PGS.TS Hoàng Mạnh Quân NXB: NXB Nông nghiệp Thời gian: Năm 2013 Việt Nam là một trong 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và thời tiết cực đoan. Điều này đã ảnh hưởng rất […]