Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, về môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
05

Tập huấn Giới thiệu Hiệp định VPA-FLEGT và phương pháp hỗ trợ kỹ thuật cho hộ trồng rừng

Khóa tập huấn Giới thiệu về Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA-FLEGT) và phương pháp hỗ trợ kỹ thuật cho hộ gia đình trồng rừng do Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, […]

03

Giám sát hoạt động tuần tra bảo vệ rừng lần thứ nhất trong năm 2020

Ngày 13-15/03, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với Hạt kiểm Lâm huyện Nam Đông và đại diện UBND xã Thượng Lộ cùng 03 cộng đồng, nhóm hộ quản lý rừng của xã Thượng Lộ tiến hành giám sát hoạt động […]

02

Thúc đẩy các cộng đồng và nhóm hộ tự lập kế hoạch quản lý bảo vệ rừng

Ngày 21/2, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã chủ trì cuộc họp lập kế hoạch quản lý bảo vệ rừng năm 2020 tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mụ Nằm, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế). Cuộc họp […]

01

Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn năm 2019

Điểm lại hoạt động năm 2019 là một năm nhiều dấu ấn của dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” (gọi tắt là dự án Sida) triển khai tại tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực vùng đệm Vườn […]

12

Tập huấn: giới thiệu các yêu cầu pháp lý về gỗ hợp pháp tại Đồng Nai

Trong hai ngày 12 – 13/12, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã phối hợp với Sở Công thương Đồng Nai và Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức khóa tập huấn “Giới thiệu các yêu cầu pháp lý về gỗ hợp […]