Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

 

Tiêu đề: Tuyển tư vấn khảo sát hiện trạng rừng cộng đồng
Mục tiêu: Rà soát và đánh giá hiện trạng rừng cộng đồng được giao cho 7 nhóm hộ/cụm dân cư quản lý và bảo vệ.
Tổ chức  điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Địa điểm thực hiện: Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian thực hiện: Từ 25/03 – 30/05/2021
Thời gian nộp hồ sơ: Từ 15- 20/03/2021

GIỚI THIỆU

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ. Dự án có các mục tiêu chính như sau:

– Tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội, các cộng đồng địa phương để các tổ chức này có thể tham gia tích cực vào quá trình vận động chính sách, phản biện trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học;

– Hỗ trợ các tổ chức xã hội tham gia và quá trình vận động chính sách, đưa ra các đề xuất và khuyến nghị cho các cơ quan quản lý đối với các vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên;

– Hỗ trợ các cộng đồng địa phương có tiếng nói trong vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên, giúp cộng đồng tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng

– Thông qua các tổ chức xã hội địa phương, hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển sinh kế nâng cao đời sống và thu nhập qua đó giảm áp lực vào tài nguyên thiên nhiên.

Để thực hiện được các mục tiêu của dự án, CRD sẽ hỗ trợ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho 7 nhóm hộ/cụm dân cư quản lý rừng cộng đồng, gồm: nhóm 1 thôn Dỗi; nhóm 2 thôn Dỗi; nhóm 3 thôn Dỗi; nhóm 5 thôn Dỗi; cụm dân cư La Hố, cụm dân cư Mụ Nằm và nhóm hộ thôn Cha Măng của xã Thượng Lộ (sau đây gọi tắt là 7 nhóm hộ/cụm dân cư).

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động này.

MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG

– Rà soát lại hiện trạng rừng cộng đồng của 7 nhóm hộ/cụm dân cư để làm cơ sở cho việc xây dựng các phương án quản lý rừng bền vững của 7 nhóm hộ/cụm dân cư.

CÁCH NỘP HỒ SƠ

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

– Email bày tỏ sự quan tâm

– Lý lịch khoa học (CVs) của tư vấn

– Bản đề xuất kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ

– Bản đề xuất tài chính.

đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, trước ngày 21/03/2021 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ông: Phan Văn Hùng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: 0914002168         Email: hungpv@crdvietnam.org

Kính mời quý vị và các bạn quan tâm vị trí tuyển tư vấn tải file đính kèm tại đây:

ToR tuyển tư vấn rà soát rừng cộng đồng của 7 nhóm hộ quản lý rừng xã Thượng Lộ năm 2021